# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Kishor Saitwal 7 0 0 0 0 7
2 Vikram Vikram 0 0 0 6 0 6
3 Ganesh Sharma 4 0 0 0 0 4
4 Krishna Nemmani 3 0 0 0 0 3
5 Nitin Bharadwaj 3 0 0 0 0 3
6 Gaurishankar Mahapati 2 0 0 0 1 3
7 Rajesh Solanki 2 0 0 0 0 2
8 Mark Lindsay 2 0 0 0 0 2
9 Pradeep Pagadala 2 0 0 0 0 2
10 Vijay Hurkute 2 0 0 0 0 2
11 Ramesh Ramamurthy 2 0 0 0 0 2
12 Rajesh Mosur 2 0 0 0 0 2
13 Kalpesh Bhakta 2 0 0 0 0 2
14 Prakash Vasant 2 0 0 0 0 2
15 Swadeep Pagadala 2 0 0 0 0 2
16 Pavan Pudipeddi 0 0 0 2 0 2
17 Pradheesh Pradheesh 0 0 0 2 0 2
18 Tejas Khatri 1 0 0 0 0 1
19 Puneet Vedi 1 0 0 0 0 1
20 Venkat Veliyur 1 0 0 0 0 1
21 Sam George 1 0 0 0 0 1
22 Rajesh Joshi 1 0 0 0 0 1
23 Anant Chitari 1 0 0 0 0 1
24 Mahesh V Venkatraman 1 0 0 0 0 1
25 Trimbak Rane 1 0 0 0 0 1
26 Mujtaba Hamid 1 0 0 0 0 1
27 Kit Diasabeygunawardena 1 0 0 0 0 1
28 Gopal Susarla 1 0 0 0 0 1
29 Jarrar Jaffari 1 0 0 0 0 1
30 Muhammad Younas 1 0 0 0 0 1
31 Vivek Ukidve 1 0 0 0 0 1
32 Shashank Shekhar 1 0 0 0 0 1
33 Prateesh Prabhakaran 1 0 0 0 0 1
34 Govind Unkalkar 1 0 0 0 0 1
35 Robert Lezama 1 0 0 0 0 1
36 Peter Mcsweeney 1 0 0 0 0 1
37 Nadeem Rafiq 1 0 0 0 0 1
38 Vikas Chugh 1 0 0 0 0 1
39 Mukesh Patel 1 0 0 0 0 1
40 Phani Kumar Kolaraja 1 0 0 0 0 1
41 Mahesh Sampath 1 0 0 0 0 1
42 Raghavendra Sametanahalli 0 0 0 0 0 0
43 Suresh Joshi 0 0 0 0 0 0
44 Andy Kamath 0 0 0 0 0 0
45 Ninad Gujarathi 0 0 0 0 0 0
46 Dharmender Apparasu Rao 0 0 0 0 0 0
47 Ravi Sajjan 0 0 0 0 0 0
48 Kervyn Dimney 0 0 0 0 0 0
49 Monojeet Monojeet 0 0 0 0 0 0
50 Keenan Fish 0 0 0 0 0 0
51 Ajay Balan 0 0 0 0 0 0
52 Sameer Sawant 0 0 0 0 0 0
53 Mike Riley 0 0 0 0 0 0
54 Gokul Raghuraman 0 0 0 0 0 0
55 Ravi Kanaskar 0 0 0 0 0 0
56 Monish Rajpal 0 0 0 0 0 0
57 Imran Choudhry 0 0 0 0 0 0
58 Suresh Kalakrishnan 0 0 0 0 0 0
59 Venugopal Garuda 0 0 0 0 0 0
60 Charles Richards 0 0 0 0 0 0
61 Nayab Khan 0 0 0 0 0 0
62 Mahesh Anandan 0 0 0 0 0 0
63 Raghav Sriram 0 0 0 0 0 0
64 Raymond Mascarenhas 0 0 0 0 0 0
65 Ashish Banthia 0 0 0 0 0 0
66 Randika Fernando 0 0 0 0 0 0
67 Vamshi Kyatham 0 0 0 0 0 0
68 Keyur Desai 0 0 0 0 0 0
69 Aashish Janoria 0 0 0 0 0 0
70 Mike King 0 0 0 0 0 0
71 Jairam Krishnamurthy 0 0 0 0 0 0
72 Theo Agelopoulous 0 0 0 0 0 0
73 Rama Rama 0 0 0 0 0 0
74 Anand Chavali 0 0 0 0 0 0
75 Mujtaba Bukhari 0 0 0 0 0 0
76 Aravind Giri 0 0 0 0 0 0
77 Jairam Jairam 0 0 0 0 0 0
78 Kannan Alagappan 0 0 0 0 0 0
79 Ashok Lakshmanan 0 0 0 0 0 0
80 Rohit Joshi 0 0 0 0 0 0
81 Dipal Patel 0 0 0 0 0 0
82 Max Ali 0 0 0 0 0 0
83 Raghu Bhavansikar 0 0 0 0 0 0
84 Rajesh Idate 0 0 0 0 0 0
85 Aravind Sampath 0 0 0 0 0 0
86 Manish Salian 0 0 0 0 0 0
87 Rohit Madhok 0 0 0 0 0 0
88 Ian Willoughby 0 0 0 0 0 0
89 Raju Jairam 0 0 0 0 0 0
90 Chandra Kanive 0 0 0 0 0 0