# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Bodhayan Chakraborty 8 0 1 1 0 10
2 Sakthivel Sadhanantham 0 4 1 0 2 7
3 Sandip Banerjee 3 0 0 1 0 4
4 Jay Pathak 2 0 0 1 0 3
5 Dharam Patel 2 0 0 0 0 2
6 Amarender Nagarajan 2 0 0 0 0 2
7 Bhavya Khilnani 2 0 0 0 0 2
8 Karthik Bhaskarabhatta 1 0 0 1 0 2
9 Zubin Surkari 1 0 0 1 0 2
10 Garnet Gibson 1 0 0 1 0 2
11 Nagaraju Tekumatla 1 0 0 0 0 1
12 Vaibhav Upadhyay 1 0 0 0 0 1
13 Kishan Das 0 1 0 0 0 1
14 Sudipta Panja 1 0 0 0 0 1
15 Nayab Khan 1 0 0 0 0 1
16 Manoj Acharya 1 0 0 0 0 1
17 Rezwan Shuvo 0 0 1 0 0 1
18 Simi S Lal 0 0 0 0 0 0
19 Shlok Rathi 0 0 0 0 0 0
20 Raj Manikavasagam 0 0 0 0 0 0
21 Raj Chitikila 0 0 0 0 0 0
22 Shailesh Patel 0 0 0 0 0 0