# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Manjeet Inamdar 1 6 0 1 0 8
2 Venkatesh Sirangu 4 0 0 0 0 4
3 Varun Konka 2 0 1 1 0 4
4 Kamal Ponday 3 0 0 0 0 3
5 Rajesh Rathod 1 2 0 0 0 3
6 Aryan Singh 2 0 0 1 0 3
7 Prasanth Attaluri 2 0 0 0 0 2
8 Preetham Naik 2 0 0 0 0 2
9 Satyam Singh 1 0 0 1 0 2
10 Nishant Rukmangad 1 0 0 1 0 2
11 Suri Lakkadi 0 0 0 1 1 2
12 Kanagaraj Thimmarayan 1 0 0 0 0 1
13 Abhishek Sama 0 0 0 0 0 0
14 Narander Chaudhary 0 0 0 0 0 0
15 Bhaskar Nayak 0 0 0 0 0 0
16 Manveet Aulakkh 0 0 0 0 0 0
17 Surender Reddy Dhodla 0 0 0 0 0 0
18 Shivaram Krishnappa 0 0 0 0 0 0