# Player

Group

Team

Catches

WK Catches

Direct RO

Indirect RO

Stumpings

Total

1 Roshan Patel B
 Denver CC
0 3 1 4 0 8
2 Sameer Chavan B
 Denver CC
2 0 2 3 0 7
3 Manjinder Singh B
 Denver CC
3 1 0 1 0 5
4 Sumeet Jeswani B
 Denver CC
4 0 0 0 0 4
5 Harpreet Singh B
 Denver CC
1 1 0 1 0 3
6 Maulik Kadia B
 Denver CC
2 0 0 1 0 3
7 Jaswinder Singh B
 Denver CC
2 0 0 1 0 3
8 Sanket Wagh B
 Denver CC
1 0 0 1 0 2
9 Sunny Rathore B
 Denver CC
1 0 0 1 0 2
10 Dhruv Suhag B
 Denver CC
1 0 0 1 0 2
11 Uttam Hanush Guttula B
 Denver CC
1 0 1 0 0 2
12 Sriram Jayanti B
 Denver CC
1 0 0 0 0 1
13 Puneeth Mahadevaiah B
 Denver CC
1 0 0 0 0 1
14 Michael Goddard B
 Denver CC
1 0 0 0 0 1
15 Shashwat Sharma B
 Denver CC
0 0 0 1 0 1
16 Sunil Joel B
 Denver CC
0 0 0 1 0 1
17 Venkatachalam Chinnaswamy B
 Denver CC
0 0 0 0 0 0
18 Santosh Krishnakumar B
 Denver CC
0 0 0 0 0 0
19 Ashwani Kharb B
 Denver CC
0 0 0 0 0 0
20 Sanjay Gowda B
 Denver CC
0 0 0 0 0 0
21 Raghav Dube B
 Denver CC
0 0 0 0 0 0
22 Kanay Patel B
 Denver CC
0 0 0 0 0 0