# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Satyam Singh 4 0 0 1 0 5
2 Manjeet Inamdar 0 2 0 2 1 5
3 Shree Harsha T 2 0 2 0 0 4
4 Preetham Naik 3 0 0 0 0 3
5 Prasanth Attaluri 3 0 0 0 0 3
6 Aryan Singh 3 0 0 0 0 3
7 Bhaskar Nayak 3 0 0 0 0 3
8 Gaurav Prativadi 3 0 0 0 0 3
9 Rajesh Rathod 0 1 0 1 1 3
10 Nishant Rukmangad 2 0 0 0 0 2
11 Abhishek Sama 2 0 0 0 0 2
12 Manveet Aulakkh 2 0 0 0 0 2
13 Harikrishnadhar Sonnenahalli 2 0 0 0 0 2
14 Jai Gwalani 1 0 0 0 0 1
15 Kamal Ponday 1 0 0 0 0 1
16 Vamshi Mugatha 0 0 0 1 0 1
17 Kanagaraj Thimmarayan 0 0 0 1 0 1
18 Tamim Alokozay 0 0 0 0 0 0
19 Kangesh Paramasivam 0 0 0 0 0 0
20 Chirag Reddy 0 0 0 0 0 0
21 Ramakanth Chennupati 0 0 0 0 0 0