# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Pradeep Pagadala 4 0 0 0 3 7
2 Charles Richards 2 0 0 0 0 2
3 Ajay Sood 2 0 0 0 0 2
4 Kit Diasabeygunawardena 2 0 0 0 0 2
5 Mahesh V Venkatraman 2 0 0 0 0 2
6 Mahesh Sampath 1 0 0 0 1 2
7 Omer Rafiq 1 0 0 0 0 1
8 Lewis Hayton 1 0 0 0 0 1
9 Keyur Desai 1 0 0 0 0 1
10 Dharmender Apparasu Rao 1 0 0 0 0 1
11 Chandu Revanur 1 0 0 0 0 1
12 Anand Prasad 1 0 0 0 0 1
13 Dipal Patel 1 0 0 0 0 1
14 Ravi Sajjan 1 0 0 0 0 1
15 Rajesh Mosur 1 0 0 0 0 1
16 Ramesh Ramakrishnan 1 0 0 0 0 1
17 Sam George 1 0 0 0 0 1
18 Matt Richards 1 0 0 0 0 1
19 Fahim Choudhry 1 0 0 0 0 1
20 Atul Rathod 1 0 0 0 0 1
21 Phaneendra Bollavaram 1 0 0 0 0 1
22 Srikanth Srinivasan 1 0 0 0 0 1
23 Swadeep Pagadala 1 0 0 0 0 1
24 Vamshi Kyatham 1 0 0 0 0 1
25 Anil Sreeram 1 0 0 0 0 1
26 Harish Venkatraman 1 0 0 0 0 1
27 Atul Awate 0 0 1 0 0 1
28 Cheema Cheema 0 0 0 0 1 1
29 Roby Mathew 0 0 0 0 0 0
30 Deepak Malani 0 0 0 0 0 0
31 Aashish Janoria 0 0 0 0 0 0
32 Mike Riley 0 0 0 0 0 0
33 Mohammed Khan 0 0 0 0 0 0
34 Mv Srikanth 0 0 0 0 0 0
35 Gopal Susarla 0 0 0 0 0 0
36 Mike King 0 0 0 0 0 0
37 Rajan Chidambaram 0 0 0 0 0 0
38 Rajesh Joshi 0 0 0 0 0 0
39 Ranjit Londhe 0 0 0 0 0 0
40 Matt Tearle 0 0 0 0 0 0
41 Ashwin Srinarayan 0 0 0 0 0 0
42 Vijay Eadala 0 0 0 0 0 0
43 Armoghan Rizvi 0 0 0 0 0 0
44 Raghavendra Sametanahalli 0 0 0 0 0 0
45 Pankaj Jagtap 0 0 0 0 0 0
46 Avi Jadhav 0 0 0 0 0 0
47 Kalpesh Bhakta 0 0 0 0 0 0
48 Naim Hakim 0 0 0 0 0 0
49 Jairam Krishnamurthy 0 0 0 0 0 0
50 Ajay Balan 0 0 0 0 0 0
51 Narayanan Ravi 0 0 0 0 0 0
52 Chakravarthy Meduri 0 0 0 0 0 0
53 Srinivas Gaddam 0 0 0 0 0 0
54 Imran Choudhry 0 0 0 0 0 0
55 Warwick Butt 0 0 0 0 0 0
56 Abhay Natu 0 0 0 0 0 0
57 Anit Anit 0 0 0 0 0 0
58 Mujtaba Bukhari 0 0 0 0 0 0
59 Nayab Khan 0 0 0 0 0 0
60 Aravind Giri 0 0 0 0 0 0
61 Anand Chavali 0 0 0 0 0 0
62 Venkat Veliyur 0 0 0 0 0 0
63 Vijay Mahale 0 0 0 0 0 0
64 Dan Ruparel 0 0 0 0 0 0
65 Nirmal Devnani 0 0 0 0 0 0
66 Suresh Kalakrishnan 0 0 0 0 0 0
67 Robert Lezama 0 0 0 0 0 0
68 Phani Kumar Kolaraja 0 0 0 0 0 0
69 Manish Salian 0 0 0 0 0 0
70 Nadeem Rafiq 0 0 0 0 0 0
71 Garth Wilby 0 0 0 0 0 0
72 Kshitij Sharma 0 0 0 0 0 0
73 Ram Ram 0 0 0 0 0 0
74 Pavan Pudipeddi 0 0 0 0 0 0
75 Rajan Mehta 0 0 0 0 0 0
76 Ravi Kanaskar 0 0 0 0 0 0
77 Neeraj Neeraj 0 0 0 0 0 0
78 Theo Agelopoulous 0 0 0 0 0 0
79 Vinay Dhar 0 0 0 0 0 0
80 Siddhartha Datta 0 0 0 0 0 0
81 Jordan Jordan 0 0 0 0 0 0
82 Atif Siddiqi 0 0 0 0 0 0
83 Tejas Khatri 0 0 0 0 0 0