# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rohit Saini 6 0 0 0 0 6
2 Dharam Patel 0 1 1 2 1 5
3 Minal Patel 0 1 0 1 3 5
4 Asad Zia 2 2 0 0 0 4
5 Sanket Wagh 4 0 0 0 0 4
6 Shiv Naranji 3 1 0 0 0 4
7 Dhiren Patel 3 0 0 1 0 4
8 Sam Das 3 0 0 0 0 3
9 Hamza Jamshed 3 0 0 0 0 3
10 John Manoha Bangaru 3 0 0 0 0 3
11 Kamal Ponday 2 0 0 1 0 3
12 Bhavya Khilnani 2 0 0 0 1 3
13 Vatsal Patel 2 0 1 0 0 3
14 Nicholas Thomas 2 0 1 0 0 3
15 Rakesh Dash 1 1 0 0 1 3
16 Devin Hariichha Patel 2 0 0 0 0 2
17 Harpreet Singh 2 0 0 0 0 2
18 Manjinder Singh 2 0 0 0 0 2
19 Sumeet Khule 2 0 0 0 0 2
20 Harris Zia 2 0 0 0 0 2
21 Vikas Bajaj 2 0 0 0 0 2
22 Narander Chaudhary 1 1 0 0 0 2
23 Anubhav Diwan 2 0 0 0 0 2
24 Kalpesh Das 2 0 0 0 0 2
25 Tanmeet Singh 1 0 0 0 1 2
26 Hamayun Zaheer 1 0 0 1 0 2
27 Surjit (jay) Singh 1 0 1 0 0 2
28 Jimmi Skariya 1 0 0 0 0 1
29 Subhashish Dash 1 0 0 0 0 1
30 Omar Alam 1 0 0 0 0 1
31 Sameer Chavan 1 0 0 0 0 1
32 Dhruv Suhag 1 0 0 0 0 1
33 Usman Shahzad 1 0 0 0 0 1
34 Sagar Patel 1 0 0 0 0 1
35 Shazad Ahmad Lilla 1 0 0 0 0 1
36 Jay Pathak 1 0 0 0 0 1
37 Kanagaraj Thimmarayan 1 0 0 0 0 1
38 Umair Munawar 1 0 0 0 0 1
39 Kishan Das 1 0 0 0 0 1
40 Vivek Madhavan 1 0 0 0 0 1
41 Prasanna Damodaran 0 0 0 1 0 1
42 Kangesh Paramasivam 0 0 1 0 0 1
43 Om Naranji 0 0 0 1 0 1
44 Satyam Singh 0 0 0 1 0 1
45 Naveen Kumar Kp 0 0 0 1 0 1
46 Bodhayan Chakraborty 0 0 0 0 0 0
47 Dheeraj Dixit 0 0 0 0 0 0
48 Anuj Kumar 0 0 0 0 0 0
49 Dharmesh Das 0 0 0 0 0 0
50 Rezwan Shuvo 0 0 0 0 0 0