# Player

Team

Catches

WK Catches

Direct RO

Indirect RO

Stumpings

Total

1 Deepak Rajendran
 Denver CC
0 13 0 0 3 16
2 Sameer Chavan
 Denver CC
5 0 2 0 0 7
3 Prashanth Thiruvenkataswamy
 Denver CC
6 0 0 0 0 6
4 Yash Naik
 Denver CC
6 0 0 0 0 6
5 Vikas R Shivaprabhu
 Denver CC
4 1 0 0 0 5
6 Manjinder Singh
 Denver CC
5 0 0 0 0 5
7 Harpreet Singh
 Denver CC
3 0 1 0 0 4
8 Sanket Wagh
 Denver CC
3 0 1 0 0 4
9 Umang Bhatt
 Denver CC
2 0 0 0 0 2
10 Nitya Maddodi
 Denver CC
2 0 0 0 0 2
11 Jaswinder Singh
 Denver CC
2 0 0 0 0 2
12 Chandran Thangaraj
 Denver CC
2 0 0 0 0 2
13 Arvind Br
 Denver CC
1 0 0 0 0 1
14 Roshan Patel
 Denver CC
1 0 0 0 0 1
15 Sahil Chaudhry
 Denver CC
0 0 1 0 0 1
16 Harish Namburi
 Denver CC
0 0 0 0 0 0
17 Bharanidharan Karunanidhi
 Denver CC
0 0 0 0 0 0
18 Aniket Shetty
 Denver CC
0 0 0 0 0 0
19 Ashwani Kharb
 Denver CC
0 0 0 0 0 0
20 Andrew Lee
 Denver CC
0 0 0 0 0 0