# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ashish Singhal 0 5 0 0 2 7
2 Vaidyanathan Krishnamoorthy 5 0 0 0 0 5
3 Satyanarayana Pushadapu 4 0 1 0 0 5
4 Sandeep Bollampally 4 0 1 0 0 5
5 Parag Khanapurkar 4 0 0 0 0 4
6 Anil Venkatesh 4 0 0 0 0 4
7 Vishrut Shah 3 0 0 0 0 3
8 Srinivasan Sundararajan 2 0 0 0 0 2
9 Praveen Rao 1 0 1 0 0 2
10 Pranay Balasundar 0 1 0 0 1 2
11 Vikram Bhanuprakash 0 1 0 0 0 1
12 Sachin Paradkar 0 1 0 0 0 1
13 Bhupinder Mongia 1 0 0 0 0 1
14 Satish Dhanekula 1 0 0 0 0 1
15 Shravan Kommu 1 0 0 0 0 1
16 Cecil Sunder 1 0 0 0 0 1
17 Mansoor Ahmad 0 0 0 0 0 0
18 Subramaniam Venkatraman 0 0 0 0 0 0
19 Suresh Draksharam 0 0 0 0 0 0
20 Siddharth Shukla 0 0 0 0 0 0
21 Venugopal Garuda 0 0 0 0 0 0
22 Vishwanath Mantha 0 0 0 0 0 0
23 Vijay Duraiswamy 0 0 0 0 0 0
24 Sujith Gopal 0 0 0 0 0 0