# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ashish Singhal 0 10 0 0 1 11
2 Sandeep Bollampally 5 0 0 0 0 5
3 Cecil Sunder 4 0 1 0 0 5
4 Satyanarayana Pushadapu 4 0 0 0 0 4
5 Bhupinder Mongia 3 0 0 0 0 3
6 Praveen Rao 2 0 0 0 0 2
7 Anil Venkatesh 2 0 0 0 0 2
8 Satish Dhanekula 2 0 0 0 0 2
9 Srinivasan Sundararajan 2 0 0 0 0 2
10 Vishrut Shah 2 0 0 0 0 2
11 Parag Khanapurkar 1 0 0 0 0 1
12 Sujith Gopal 1 0 0 0 0 1
13 Vikram Bhanuprakash 1 0 0 0 0 1
14 Vaidyanathan Krishnamoorthy 1 0 0 0 0 1
15 Sudhir Peri 1 0 0 0 0 1
16 Venugopal Garuda 1 0 0 0 0 1
17 Vikram Pathrojuthri 1 0 0 0 0 1
18 Bhaskar Nayak 0 0 1 0 0 1
19 Shravan Kommu 0 0 1 0 0 1
20 Sachin Paradkar 0 0 0 0 0 0
21 Chidambara Gupta Cheedella 0 0 0 0 0 0
22 Ravi Kunduri 0 0 0 0 0 0
23 Siddharth Shukla 0 0 0 0 0 0
24 Atif Williams 0 0 0 0 0 0
25 Jimmi Skariya 0 0 0 0 0 0
26 Suresh Draksharam 0 0 0 0 0 0
27 Vishwanath Mantha 0 0 0 0 0 0