# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Srikanth L Srikanth L 7 0 0 4 1 12
2 Vamshi Kyatham 3 0 0 0 0 3
3 Nitin Nitin 3 0 0 0 0 3
4 Pankaj Jagtap 2 0 0 0 0 2
5 Venkat Veliyur 2 0 0 0 0 2
6 Subbu Subbu 2 0 0 0 0 2
7 Dinesh Dinesh 2 0 0 0 0 2
8 Shankar Shankar 0 0 0 2 0 2
9 Manoj Kona 1 0 0 0 0 1
10 Manoj S 1 0 0 0 0 1
11 Gautam Nellutla 0 0 0 0 0 0
12 Sharath Venkatarao 0 0 0 0 0 0
13 Srikanth Srinivasan 0 0 0 0 0 0
14 Venkat J 0 0 0 0 0 0
15 Bharat Bharat 0 0 0 0 0 0
16 Sridhar Chachu 0 0 0 0 0 0
17 J Venkat 0 0 0 0 0 0
18 Ranga Ranga 0 0 0 0 0 0
19 Jairam Krishnamurthy 0 0 0 0 0 0
20 Venkata Maganti 0 0 0 0 0 0