# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Suresh Suresh 4 0 0 2 0 6
2 Amit Kelkar 5 0 0 0 0 5
3 Balaji Agoram 5 0 0 0 0 5
4 Arun Tholudur 2 0 0 0 1 3
5 Sam George 2 0 0 0 0 2
6 Raghavendra Sametanahalli 2 0 0 0 0 2
7 Siddhartha Datta 2 0 0 0 0 2
8 Raghu Bhavansikar 1 0 0 0 0 1
9 Sai Rajagopal 1 0 0 0 0 1
10 Mike Riley 1 0 0 0 0 1
11 Puspesh Dwivedi 1 0 0 0 0 1
12 Anand Pandurangan 1 0 0 0 0 1
13 Ravi Gedela 0 0 0 0 0 0
14 Phaneendra Bollavaram 0 0 0 0 0 0
15 Usman Waheed 0 0 0 0 0 0
16 Ranjit Londhe 0 0 0 0 0 0
17 Amudham Amudham 0 0 0 0 0 0
18 Ravi Reddy 0 0 0 0 0 0
19 Vineet Gupta 0 0 0 0 0 0