# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ashish Singhal 5 4 1 0 0 10
2 Sandeep Bollampally 5 0 0 0 0 5
3 Vaidyanathan Krishnamoorthy 4 0 0 0 0 4
4 Cecil Sunder 4 0 0 0 0 4
5 Anil Venkatesh 4 0 0 0 0 4
6 Bhupinder Mongia 3 0 1 0 0 4
7 Shravan Kommu 3 0 0 0 0 3
8 Siddharth Shukla 2 0 0 0 0 2
9 Prashant Jain 1 0 1 0 0 2
10 Praveen Rao 1 0 0 0 0 1
11 Satyanarayana Pushadapu 1 0 0 0 0 1
12 Satish Dhanekula 1 0 0 0 0 1
13 Vishrut Shah 1 0 0 0 0 1
14 Vikram Bhanuprakash 0 0 0 0 0 0
15 Amit Gandhi 0 0 0 0 0 0
16 Venugopal Garuda 0 0 0 0 0 0
17 Vishwanath Mantha 0 0 0 0 0 0
18 Rajesh Mosur 0 0 0 0 0 0
19 Aloknath Rao 0 0 0 0 0 0
20 Kapil Kapoor 0 0 0 0 0 0
21 Suneel Krishna 0 0 0 0 0 0
22 Suresh Draksharam 0 0 0 0 0 0
23 Null Null 0 0 0 0 0 0
24 Srinivasan Sundararajan 0 0 0 0 0 0
25 Sam George 0 0 0 0 0 0