# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rohith Ramkumar 3 0 4 0 0 7
2 Randika Fernando 4 0 0 0 0 4
3 Sachin Reddy 4 0 0 0 0 4
4 Suresh Draksharam 1 0 1 0 0 2
5 Misbah Rehman 1 0 1 0 0 2
6 Rajesh Mosur 1 0 0 0 0 1
7 Ramakrishna Bharadwaj 1 0 0 0 0 1
8 Swadeep Pagadala 1 0 0 0 0 1
9 Sam George 1 0 0 0 0 1
10 Dharam Patel 1 0 0 0 0 1
11 Cecil Sunder 1 0 0 0 0 1
12 Raghu Bhavansikar 1 0 0 0 0 1
13 Girish Nair 0 0 1 0 0 1
14 Priyesh Sanghvi 0 0 0 0 0 0
15 Nimit Shah 0 0 0 0 0 0
16 Sameed Abdul 0 0 0 0 0 0
17 Rajeev Sobhitha Winston 0 0 0 0 0 0
18 Rajesh Solanki 0 0 0 0 0 0
19 Arun Tholudur 0 0 0 0 0 0
20 Venugopal Garuda 0 0 0 0 0 0