# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rohith Ramkumar 3 0 4 0 0 7
2 Tahir Rana 5 0 0 0 0 5
3 Rohit Shah 5 0 0 0 0 5
4 Kervyn Dimney 4 0 1 0 0 5
5 Mehmood Khan 4 0 1 0 0 5
6 Nitin Bharadwaj 3 0 0 0 2 5
7 Randika Fernando 4 0 0 0 0 4
8 Sachin Reddy 4 0 0 0 0 4
9 Mike Riley 3 0 1 0 0 4
10 Vikas Chugh 2 0 2 0 0 4
11 Narayan Madabusi 3 0 0 0 0 3
12 Rajesh Idate 3 0 0 0 0 3
13 Yasir Anwar 3 0 0 0 0 3
14 Aamer Chowdhury 2 0 1 0 0 3
15 Raymond Mascarenhas 2 0 0 0 0 2
16 Shashidher Reddy 2 0 0 0 0 2
17 Salman Chaudhry 2 0 0 0 0 2
18 Janpreet Singh 2 0 0 0 0 2
19 Prasad Malvankar 2 0 0 0 0 2
20 Narasimha Sortur 2 0 0 0 0 2
21 Suresh Draksharam 1 0 1 0 0 2
22 Misbah Rehman 1 0 1 0 0 2
23 Ravi Sajjan 1 0 1 0 0 2
24 Tarun Godha 1 0 1 0 0 2
25 Dipal Patel 0 0 2 0 0 2
26 Nadeem Rafiq 0 0 2 0 0 2
27 Ganesh Sharma 0 0 2 0 0 2
28 Suvendu Samal 1 0 0 0 0 1
29 Sam George 1 0 0 0 0 1
30 Kirti Dua 1 0 0 0 0 1
31 Swadeep Pagadala 1 0 0 0 0 1
32 Shailesh Patel 1 0 0 0 0 1
33 Dharam Patel 1 0 0 0 0 1
34 Murugappan Meyyappan 1 0 0 0 0 1
35 Cecil Sunder 1 0 0 0 0 1
36 Tanvir Islam 1 0 0 0 0 1
37 Raghu Bhavansikar 1 0 0 0 0 1
38 Upendra Padala 1 0 0 0 0 1
39 Atmanand Revankar 1 0 0 0 0 1
40 Rajesh Mosur 1 0 0 0 0 1
41 Keyur Amin 1 0 0 0 0 1
42 Ramakrishna Bharadwaj 1 0 0 0 0 1
43 S Dot 0 0 0 0 1 1
44 Andrew Dunbar 0 0 1 0 0 1
45 Altaf Ahmad 0 0 1 0 0 1
46 Venkat Raman 0 0 1 0 0 1
47 Omer Rafiq 0 0 1 0 0 1
48 Girish Nair 0 0 1 0 0 1
49 Dev Kumar 0 0 0 0 0 0
50 Das Reddy Thumma 0 0 0 0 0 0
51 Tejas Tank 0 0 0 0 0 0
52 Sameed Abdul 0 0 0 0 0 0
53 Venesh Molleti 0 0 0 0 0 0
54 Venky Puna 0 0 0 0 0 0
55 Sanjay Ramchander 0 0 0 0 0 0
56 Rajeev Sobhitha Winston 0 0 0 0 0 0
57 Prashant Tank 0 0 0 0 0 0
58 Mangesh Sahasrabudhe 0 0 0 0 0 0
59 Suresh Talatoti 0 0 0 0 0 0
60 Kiran Ramesh 0 0 0 0 0 0
61 Utpal Amin 0 0 0 0 0 0
62 Neal Semple 0 0 0 0 0 0
63 Sandeep Lambu 0 0 0 0 0 0
64 Rajesh Solanki 0 0 0 0 0 0
65 Shrikanth Nagaraja 0 0 0 0 0 0
66 Ashish Kumar 0 0 0 0 0 0
67 Venugopal Garuda 0 0 0 0 0 0
68 Tulsi Adhikari 0 0 0 0 0 0
69 Deep Maini 0 0 0 0 0 0
70 Arun Tholudur 0 0 0 0 0 0
71 Kalpesh Patel 0 0 0 0 0 0
72 Ajay Deshpande 0 0 0 0 0 0
73 Sanjay Velamparambil 0 0 0 0 0 0
74 Dan Ruparel 0 0 0 0 0 0
75 Shrikanth Desai 0 0 0 0 0 0
76 Subbu Ram 0 0 0 0 0 0
77 Vinayak Reddy 0 0 0 0 0 0
78 Priyesh Sanghvi 0 0 0 0 0 0
79 Praveen Kannan 0 0 0 0 0 0
80 Amit Varshney 0 0 0 0 0 0
81 Ravi Sharma2 0 0 0 0 0 0
82 Nimit Shah 0 0 0 0 0 0
83 Akhil Pai 0 0 0 0 0 0
84 Manoj Thakur 0 0 0 0 0 0
85 Faiq Majeed 0 0 0 0 0 0
86 Mike King 0 0 0 0 0 0
87 Vivek Rangaswami 0 0 0 0 0 0