# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rohith Ramkumar 3 0 4 0 0 7
2 Tahir Rana 5 0 0 0 0 5
3 Rohit Shah 5 0 0 0 0 5
4 Kervyn Dimney 4 0 1 0 0 5
5 Mehmood Khan 4 0 1 0 0 5
6 Nitin Bharadwaj 3 0 0 0 2 5
7 Randika Fernando 4 0 0 0 0 4
8 Sachin Reddy 4 0 0 0 0 4
9 Mike Riley 3 0 1 0 0 4
10 Vikas Chugh 2 0 2 0 0 4
11 Rajesh Idate 3 0 0 0 0 3
12 Yasir Anwar 3 0 0 0 0 3
13 Narayan Madabusi 3 0 0 0 0 3
14 Aamer Chowdhury 2 0 1 0 0 3
15 Prasad Malvankar 2 0 0 0 0 2
16 Narasimha Sortur 2 0 0 0 0 2
17 Raymond Mascarenhas 2 0 0 0 0 2
18 Shashidher Reddy 2 0 0 0 0 2
19 Salman Chaudhry 2 0 0 0 0 2
20 Janpreet Singh 2 0 0 0 0 2
21 Misbah Rehman 1 0 1 0 0 2
22 Ravi Sajjan 1 0 1 0 0 2
23 Tarun Godha 1 0 1 0 0 2
24 Suresh Draksharam 1 0 1 0 0 2
25 Dipal Patel 0 0 2 0 0 2
26 Nadeem Rafiq 0 0 2 0 0 2
27 Ganesh Sharma 0 0 2 0 0 2
28 Raghu Bhavansikar 1 0 0 0 0 1
29 Upendra Padala 1 0 0 0 0 1
30 Atmanand Revankar 1 0 0 0 0 1
31 Rajesh Mosur 1 0 0 0 0 1
32 Keyur Amin 1 0 0 0 0 1
33 Ramakrishna Bharadwaj 1 0 0 0 0 1
34 Suvendu Samal 1 0 0 0 0 1
35 Sam George 1 0 0 0 0 1
36 Kirti Dua 1 0 0 0 0 1
37 Swadeep Pagadala 1 0 0 0 0 1
38 Shailesh Patel 1 0 0 0 0 1
39 Dharam Patel 1 0 0 0 0 1
40 Murugappan Meyyappan 1 0 0 0 0 1
41 Cecil Sunder 1 0 0 0 0 1
42 Tanvir Islam 1 0 0 0 0 1
43 S Dot 0 0 0 0 1 1
44 Andrew Dunbar 0 0 1 0 0 1
45 Altaf Ahmad 0 0 1 0 0 1
46 Venkat Raman 0 0 1 0 0 1
47 Omer Rafiq 0 0 1 0 0 1
48 Girish Nair 0 0 1 0 0 1
49 Amit Varshney 0 0 0 0 0 0
50 Ravi Sharma2 0 0 0 0 0 0
51 Nimit Shah 0 0 0 0 0 0
52 Akhil Pai 0 0 0 0 0 0
53 Mike King 0 0 0 0 0 0
54 Manoj Thakur 0 0 0 0 0 0
55 Faiq Majeed 0 0 0 0 0 0
56 Vivek Rangaswami 0 0 0 0 0 0
57 Dev Kumar 0 0 0 0 0 0
58 Das Reddy Thumma 0 0 0 0 0 0
59 Tejas Tank 0 0 0 0 0 0
60 Sameed Abdul 0 0 0 0 0 0
61 Sanjay Ramchander 0 0 0 0 0 0
62 Venesh Molleti 0 0 0 0 0 0
63 Venky Puna 0 0 0 0 0 0
64 Rajeev Sobhitha Winston 0 0 0 0 0 0
65 Prashant Tank 0 0 0 0 0 0
66 Mangesh Sahasrabudhe 0 0 0 0 0 0
67 Suresh Talatoti 0 0 0 0 0 0
68 Kiran Ramesh 0 0 0 0 0 0
69 Sandeep Lambu 0 0 0 0 0 0
70 Utpal Amin 0 0 0 0 0 0
71 Neal Semple 0 0 0 0 0 0
72 Rajesh Solanki 0 0 0 0 0 0
73 Shrikanth Nagaraja 0 0 0 0 0 0
74 Tulsi Adhikari 0 0 0 0 0 0
75 Ashish Kumar 0 0 0 0 0 0
76 Venugopal Garuda 0 0 0 0 0 0
77 Deep Maini 0 0 0 0 0 0
78 Arun Tholudur 0 0 0 0 0 0
79 Kalpesh Patel 0 0 0 0 0 0
80 Ajay Deshpande 0 0 0 0 0 0
81 Sanjay Velamparambil 0 0 0 0 0 0
82 Dan Ruparel 0 0 0 0 0 0
83 Shrikanth Desai 0 0 0 0 0 0
84 Subbu Ram 0 0 0 0 0 0
85 Praveen Kannan 0 0 0 0 0 0
86 Vinayak Reddy 0 0 0 0 0 0
87 Priyesh Sanghvi 0 0 0 0 0 0