# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sunny Ramesh 5 0 0 1 1 7
2 Srikanth Srinivasan 5 0 0 0 0 5
3 Pradeep Pagadala 3 0 1 0 0 4
4 Vishal Mali 2 0 1 0 0 3
5 Vamshi Kyatham 2 0 0 0 0 2
6 Suresh Kalakrishnan 2 0 0 0 0 2
7 Balaji Ramachandran 1 0 0 0 0 1
8 Kannan Alagappan 1 0 0 0 0 1
9 Mahesh Sampath 1 0 0 0 0 1
10 Vinod Bhoj 1 0 0 0 0 1
11 Satish Satish 0 0 0 1 0 1
12 Ram Reddy 0 0 1 0 0 1
13 Lee Crump 0 0 0 0 0 0
14 Viji George 0 0 0 0 0 0
15 Vijay Thangughal 0 0 0 0 0 0
16 Srinivas Panati 0 0 0 0 0 0
17 Jairam Krishnamurthy 0 0 0 0 0 0
18 Vamshi Mugatha 0 0 0 0 0 0
19 Rajesh Mali 0 0 0 0 0 0