# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Praveen Shenoy 8 0 2 0 1 11
2 Rajendra Pardeshi 6 0 0 0 0 6
3 Tahir Rana 3 0 3 0 0 6
4 Phani Kumar Kolaraja 3 0 1 0 0 4
5 Tejkiran Balijepalli 3 0 0 0 1 4
6 Deep Maini 3 0 0 0 0 3
7 Aashish Janoria 2 0 0 0 0 2
8 Das Reddy Thumma 2 0 0 0 0 2
9 Amitabh Trehan 2 0 0 0 0 2
10 Amit Bahri 2 0 0 0 0 2
11 Sakib Kazi 2 0 0 0 0 2
12 Kamal Gajendran 2 0 0 0 0 2
13 Dharmender Apparasu Rao 2 0 0 0 0 2
14 Sreejith Vijayan 2 0 0 0 0 2
15 Amit Gandhi 2 0 0 0 0 2
16 Kit Diasabeygunawardena 1 0 0 0 1 2
17 Vinayak Reddy 1 0 0 0 0 1
18 Wajahit Khan 1 0 0 0 0 1
19 Ramesh Appat Menon 1 0 0 0 0 1
20 John Alphonse 1 0 0 0 0 1
21 Aditya Kaundinya 1 0 0 0 0 1
22 Joseph Thevarajah 1 0 0 0 0 1
23 Chaitanya Datir 1 0 0 0 0 1
24 Aamer Chowdhury 1 0 0 0 0 1
25 Debarun Das 1 0 0 0 0 1
26 Manoj Thakur 1 0 0 0 0 1
27 Chakravarthy Meduri 1 0 0 0 0 1
28 Sanjay Bhakta 1 0 0 0 0 1
29 Amal Chandran 1 0 0 0 0 1
30 Omer Zulfikar Ali 1 0 0 0 0 1
31 Imran Choudhry 1 0 0 0 0 1
32 Praveen Gaikwad 1 0 0 0 0 1
33 Shashank Krishna Ivaturi 1 0 0 0 0 1
34 Fazal Abbas 1 0 0 0 0 1
35 Madhu Bandi 1 0 0 0 0 1
36 Arnab Saha 1 0 0 0 0 1
37 Apurva Mehta 1 0 0 0 0 1
38 Prithviraj Chaki 0 0 1 0 0 1
39 Vaibhav Madhok 0 0 0 0 0 0
40 Prasad Sethumadhavan 0 0 0 0 0 0
41 Dharmesh Bhakta 0 0 0 0 0 0
42 Prabodh Telang 0 0 0 0 0 0
43 Vijay Varma 0 0 0 0 0 0
44 Faraz Khan 0 0 0 0 0 0
45 Aditya Dalvi 0 0 0 0 0 0
46 Dan Ruparel 0 0 0 0 0 0
47 Srikant Reddy Narruvala 0 0 0 0 0 0
48 Manjukumar Harthikote Matha 0 0 0 0 0 0
49 Rajesh Mali 0 0 0 0 0 0
50 Humza Ali 0 0 0 0 0 0
51 Yogesh Gottigere Km 0 0 0 0 0 0
52 Max Ali 0 0 0 0 0 0
53 Subhash Appidi 0 0 0 0 0 0
54 Pradeep Srinivasa 0 0 0 0 0 0
55 Prasanaa Rao 0 0 0 0 0 0
56 Rupesh Sagar Muthyala 0 0 0 0 0 0
57 Faheem Naushad 0 0 0 0 0 0
58 Jignesh Bhakta 0 0 0 0 0 0
59 Seshu Velpuri 0 0 0 0 0 0
60 Girish Nair 0 0 0 0 0 0
61 Bharath Kotla 0 0 0 0 0 0
62 Keyur Amin 0 0 0 0 0 0
63 Prasanna Manja 0 0 0 0 0 0
64 Rajesh Dhanawade 0 0 0 0 0 0
65 Rohith S 0 0 0 0 0 0
66 Dev Kumar 0 0 0 0 0 0
67 Jawad Sharif 0 0 0 0 0 0
68 Amrik Sen 0 0 0 0 0 0
69 Anand Ganti 0 0 0 0 0 0
70 Krishna Kumar Sinha 0 0 0 0 0 0
71 Keshav Bapat 0 0 0 0 0 0
72 Faiq Majeed 0 0 0 0 0 0
73 Ashish Kumar 0 0 0 0 0 0
74 Mustafa Neemuchwala 0 0 0 0 0 0
75 Krishnaprasad Sankar 0 0 0 0 0 0
76 Naveen Kaje 0 0 0 0 0 0
77 Sandeep Deokar 0 0 0 0 0 0
78 Suresh Talatoti 0 0 0 0 0 0
79 Dhanush Kondoth 0 0 0 0 0 0