# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Randika Fernando 1 0 0 0 0 1
2 Pradeep Pagadala 1 0 0 0 0 1
3 Rajesh Solanki 1 0 0 0 0 1
4 Gopal Susarla 1 0 0 0 0 1
5 Ravi Sajjan 1 0 0 0 0 1
6 Rajesh Mosur 0 0 0 0 0 0
7 Jarrar Jaffari 0 0 0 0 0 0
8 Swadeep Pagadala 0 0 0 0 0 0
9 Kit Diasabeygunawardena 0 0 0 0 0 0
10 Nadeem Rafiq 0 0 0 0 0 0
11 Aravind Sampath 0 0 0 0 0 0
12 Govind Unkalkar 0 0 0 0 0 0
13 Vaibhav Madhok 0 0 0 0 0 0
14 Dipal Patel 0 0 0 0 0 0
15 Vamshi Kyatham 0 0 0 0 0 0