# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Michael Doig 8 0 2 0 0 10
2 Ashok Lakshmanan 5 0 0 0 0 5
3 Abhay Natu 5 0 0 0 0 5
4 Kervyn Dimney 4 0 0 0 0 4
5 Aravind Giri 3 0 0 0 0 3
6 Mukesh Patel 3 0 0 0 0 3
7 Raymond Mascarenhas 3 0 0 0 0 3
8 Vikas Chugh 2 0 0 0 0 2
9 Abhijit Shroff 2 0 0 0 0 2
10 Robert Lezama 2 0 0 0 0 2
11 Kalpesh Bhakta 1 0 0 0 1 2
12 Vivek Vivek 0 0 0 2 0 2
13 Ravi Kanaskar 0 0 0 0 0 0
14 Raj Lathi 0 0 0 0 0 0
15 Ramesh Ramamurthy 0 0 0 0 0 0
16 Vijay Hurkute 0 0 0 0 0 0
17 Kshitij Sharma 0 0 0 0 0 0
18 Andy Kamath 0 0 0 0 0 0
19 Muhammad Younas 0 0 0 0 0 0
20 Shadakshari Chikkanna 0 0 0 0 0 0