# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Manish Kumar
 Boulder CC
8 8 0 124 113 15.50 109.73 52 0 0 1 1 0 2 8
2 Amit Gandhi
 Boulder CC
5 4 0 118 104 29.50 113.46 64 0 0 1 1 0 4 11
3 Nitesh Kumar Sinha
 Boulder CC
5 3 0 90 70 30.00 128.57 46 0 0 0 2 0 2 10
4 Raja Prasad
 Boulder CC
1 1 0 58 47 58.00 123.40 58 0 0 1 0 0 4 2
5 Sanjeev Swarnkar
 Boulder CC
6 4 0 58 66 14.50 87.88 52 0 0 1 0 0 3 2
6 Praveen Shenoy
 Boulder CC
5 4 0 58 71 14.50 81.69 31 0 0 0 1 1 0 3
7 Keyur Amin
 Boulder CC
6 4 0 53 72 13.25 73.61 20 0 0 0 0 0 0 4
8 Venkat Raman
 Boulder CC
3 1 0 37 41 37.00 90.24 32 0 0 0 1 0 0 4
9 Deepak Appu
 Boulder CC
3 3 0 26 44 8.67 59.09 18 0 0 0 0 1 1 3
10 Philip Jirman
 Boulder CC
1 0 0 24 49 48.98 24 0 0 0 0 0 0 0
11 Venkat Mani
 Boulder CC
2 2 0 14 27 7.00 51.85 7 0 0 0 0 0 0 0
12 Mangesh Sahasrabudhe
 Boulder CC
2 2 0 12 22 6.00 54.55 8 0 0 0 0 0 0 1
13 Kaushal Tomar
 Boulder CC
1 0 0 12 30 40.00 12 0 0 0 0 0 0 0
14 Ashwanth Dhandapani
 Boulder CC
2 2 0 11 20 5.50 55.00 8 0 0 0 0 0 0 0
15 Pramod Auty
 Boulder CC
2 2 0 6 9 3.00 66.67 6 0 0 0 0 1 0 0
16 Swarnab Banerjee
 Boulder CC
2 2 0 5 9 2.50 55.56 3 0 0 0 0 0 0 0
17 Jayendar Jayendar
 Boulder CC
4 0 0 5 13 38.46 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Manoj Thakur
 Boulder CC
7 0 0 4 9 44.44 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Bharat Bharat
 Boulder CC
1 1 0 3 2 3.00 150.00 3 0 0 0 0 0 0 0
20 Kirti Dua
 Boulder CC
3 2 0 2 9 1.00 22.22 2 0 0 0 0 2 0 0
21 Sampath Kannan
 Boulder CC
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Chandan Thakur
 Boulder CC
3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Karimuthu Rengaswamy
 Boulder CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Luke Jirman
 Boulder CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Narasimha Sortur
 Boulder CC
3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Uday Uday
 Boulder CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Utpal Amin
 Boulder CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0