# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Keyur Amin
 Boulder CC
7 7 0 95 122 13.57 77.87 23 0 0 0 0 0 1 7
2 Raja Prasad
 Boulder CC
4 4 0 94 46 23.50 204.35 34 0 0 0 3 0 8 6
3 Amit Gandhi
 Boulder CC
6 6 0 78 100 13.00 78.00 33 0 0 0 1 0 3 3
4 Rupesh Sagar Muthyala
 Boulder CC
5 5 0 73 74 14.60 98.65 26 0 0 0 1 1 7 2
5 Anand Bala Prasad
 Boulder CC
3 3 0 59 70 19.67 84.29 20 0 0 0 0 0 0 5
6 Kunal Shukla
 Boulder CC
3 3 0 56 48 18.67 116.67 22 0 0 0 0 0 1 6
7 Shankar Kolappan
 Boulder CC
5 5 0 54 70 10.80 77.14 22 0 0 0 0 0 2 3
8 Mangesh Sahasrabudhe
 Boulder CC
3 3 0 53 89 17.67 59.55 23 0 0 0 0 0 1 2
9 Kit Diasabeygunawardena
 Boulder CC
2 2 0 47 26 23.50 180.77 30 0 0 0 1 0 3 3
10 Praveen Shenoy
 Boulder CC
6 6 0 45 59 7.50 76.27 27 0 0 0 1 1 0 3
11 Pramod Auty
 Boulder CC
4 3 0 44 65 14.67 67.69 25 0 0 0 1 0 0 2
12 Manoj Thakur
 Boulder CC
9 7 0 40 52 5.71 76.92 12 0 0 0 0 2 0 2
13 Sanjay Velamparambil
 Boulder CC
4 3 0 36 55 12.00 65.45 15 0 0 0 0 0 0 4
14 Utpal Amin
 Boulder CC
9 4 0 34 54 8.50 62.96 12 0 0 0 0 2 0 2
15 Phani Kumar Kolaraja
 Boulder CC
1 1 0 33 19 33.00 173.68 33 0 0 0 1 0 2 2
16 Soumitra Rayarikar
 Boulder CC
2 0 0 30 43 0.00 69.77 20 0 0 0 0 0 0 0
17 Mandeep Cheema
 Boulder CC
2 1 0 27 46 27.00 58.70 22 0 0 0 0 0 0 1
18 Sampath Kannan
 Boulder CC
6 5 0 18 28 3.60 64.29 8 0 0 0 0 0 0 0
19 Vijay Khanduri
 Boulder CC
1 1 0 9 13 9.00 69.23 9 0 0 0 0 0 0 1
20 Raja Sundaram
 Boulder CC
1 1 0 7 15 7.00 46.67 7 0 0 0 0 0 0 0
21 Kirti Dua
 Boulder CC
3 2 0 5 11 2.50 45.45 5 0 0 0 0 1 0 0
22 Manoj G
 Boulder CC
1 1 0 5 13 5.00 38.46 5 0 0 0 0 0 0 0
23 Dharmender Apparasu Rao
 Boulder CC
1 1 0 3 2 3.00 150.00 3 0 0 0 0 0 0 0
24 Chandan Thakur
 Boulder CC
7 1 0 3 5 3.00 60.00 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Hiren Patel
 Boulder CC
1 1 0 3 8 3.00 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
26 Chaitanya Datir
 Boulder CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Girish Bhatt
 Boulder CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Gaurav Patel
 Boulder CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
29 Sudhanshu Bhargava
 Boulder CC
3 2 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0