Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Mahesh Sampath
(Denver Sluggers CC)
2 2 0 44 4 1 0 0 31 73.33 22.00
2
Srikanth Srinivasan
(Denver Sluggers CC)
2 1 0 35 1 1 0 0 31 71.43 35.00
3
Tahir Rana
(Denver Sluggers CC)
2 1 0 34 3 0 0 0 30 62.96 34.00
4
Suresh Kalakrishnan
(Denver Sluggers CC)
2 1 0 23 2 0 0 0 23 65.71 23.00
5
Aman Arora
(Denver Sluggers CC)
1 1 0 19 1 0 0 0 19 55.88 19.00
6
Vamshi Kyatham
(Denver Sluggers CC)
2 2 0 18 2 1 0 0 17 128.57 9.00
7
Max Ali
(Denver Sluggers CC)
2 2 0 16 1 1 0 0 14 64.00 8.00
8
Rajesh Kumar Gunasekaran
(Denver Sluggers CC)
1 0 0 11 2 0 0 0 11 78.57 0.00
9
Rahul Bheemidi
(Denver Sluggers CC)
2 2 0 8 0 0 0 0 8 47.06 4.00
10
Srinivas Panati
(Denver Sluggers CC)
2 0 0 5 1 0 0 0 5 125.00 0.00
11
Prasad Prasad
(Denver Sluggers CC)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 28.57 2.00
12
Suhas Jha
(Denver Sluggers CC)
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00