Group A
# Team Name (Players) Captain Vice Captain
1 Arcb Crushers (14) Rithvik Behara Pranav Rao
2 Arcb Smashers (13) Nithish Mahesh Ishan Sharma
3 Arcb Stunners (13) Arjun Vajjalla Shashank Gundlapally

Group B
# Team Name (Players) Captain Vice Captain
1 Msga (13) Msga Captain Msga Vice-captain
2 Oca (16) Siddh Lad Sahil Badin
3 Trnz (13) Aarav Kuyeskar Deep Amin