# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Shankar Dhori 0 0 0 0 0 0
2 Brandon Mohabir 0 0 0 0 0 0
3 Sylvan Samaroo 0 0 0 0 0 0
4 Chetram Menoram 0 0 0 0 0 0
5 Alvin Lalu 0 0 0 0 0 0
6 Cassius Waithe 0 0 0 0 0 0
7 Neil Singh 0 0 0 0 0 0
8 Shabeer Khan 0 0 0 0 0 0
9 Rishi Mohan 0 0 0 0 0 0
10 Amit Balram 0 0 0 0 0 0
11 Nishal Dass 0 0 0 0 0 0
12 Darshanand Parsaram 0 0 0 0 0 0
13 Davsnan Chochan 0 0 0 0 0 0
14 Roy Dhori 0 0 0 0 0 0
15 Anil Kumar 0 0 0 0 0 0
16 Shawn Singh 0 0 0 0 0 0
17 Omesh Singh 0 0 0 0 0 0
18 Devan Dasrath 0 0 0 0 0 0
19 Rick Surajbally 0 0 0 0 0 0
20 Christopher Singh 0 0 0 0 0 0
21 Sheik Parsram 0 0 0 0 0 0
22 Davo Ramsawak 0 0 0 0 0 0
23 Stefan Sukhram 0 0 0 0 0 0
24 Trevain Yusuf 0 0 0 0 0 0
25 Riaz Hussein 0 0 0 0 0 0
26 Raul Juman 0 0 0 0 0 0
27 Deonarine Nerhu 0 0 0 0 0 0
28 Travis Jaglall 0 0 0 0 0 0
29 Ganesh Persaud 0 0 0 0 0 0
30 Mark Phagwa 0 0 0 0 0 0
31 Gavin Singh 0 0 0 0 0 0
32 Amrit Sarendranauth 0 0 0 0 0 0
33 Irshad Ali 0 0 0 0 0 0
34 Navin Paul 0 0 0 0 0 0
35 Vishnudat Parsaram 0 0 0 0 0 0
36 Scott Mohammed 0 0 0 0 0 0
37 Wasim Parsram 0 0 0 0 0 0
38 Avinash Sukhraj 0 0 0 0 0 0
39 Sriram Banasar 0 0 0 0 0 0
40 Zaheer Ali 0 0 0 0 0 0
41 Raymond Isahack 0 0 0 0 0 0
42 Terance Vansertima 0 0 0 0 0 0
43 Amith Kumar 0 0 0 0 0 0
44 Nick Persaud 0 0 0 0 0 0
45 Kishan Banasar (u16) 0 0 0 0 0 0
46 Eyon Asrula 0 0 0 0 0 0
47 Romel Kubair 0 0 0 0 0 0
48 Sham Dhori 0 0 0 0 0 0
49 Fizul Haniff 0 0 0 0 0 0
50 Anthony Singh 0 0 0 0 0 0
51 Steve Ganesh 0 0 0 0 0 0