# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Travis Jaglall 0 0 0 0 0 0
2 Ganesh Persaud 0 0 0 0 0 0
3 Riaz Hussein 0 0 0 0 0 0
4 Raul Juman 0 0 0 0 0 0
5 Sheik Parsram 0 0 0 0 0 0
6 Stefan Sukhram 0 0 0 0 0 0
7 Devan Dasrath 0 0 0 0 0 0
8 Anil Kumar 0 0 0 0 0 0
9 Nishal Dass 0 0 0 0 0 0
10 Shabeer Khan 0 0 0 0 0 0
11 Alvin Lalu 0 0 0 0 0 0
12 Sylvan Samaroo 0 0 0 0 0 0
13 Shankar Dhori 0 0 0 0 0 0
14 Steve Ganesh 0 0 0 0 0 0
15 Fizul Haniff 0 0 0 0 0 0
16 Romel Kubair 0 0 0 0 0 0
17 Sham Dhori 0 0 0 0 0 0
18 Nick Persaud 0 0 0 0 0 0
19 Kishan Banasar (u16) 0 0 0 0 0 0
20 Raymond Isahack 0 0 0 0 0 0
21 Terance Vansertima 0 0 0 0 0 0
22 Wasim Parsram 0 0 0 0 0 0
23 Sriram Banasar 0 0 0 0 0 0
24 Navin Paul 0 0 0 0 0 0
25 Mark Phagwa 0 0 0 0 0 0
26 Deonarine Nerhu 0 0 0 0 0 0
27 Trevain Yusuf 0 0 0 0 0 0
28 Davo Ramsawak 0 0 0 0 0 0
29 Christopher Singh 0 0 0 0 0 0
30 Rick Surajbally 0 0 0 0 0 0
31 Omesh Singh 0 0 0 0 0 0
32 Shawn Singh 0 0 0 0 0 0
33 Roy Dhori 0 0 0 0 0 0
34 Darshanand Parsaram 0 0 0 0 0 0
35 Davsnan Chochan 0 0 0 0 0 0
36 Rishi Mohan 0 0 0 0 0 0
37 Amit Balram 0 0 0 0 0 0
38 Cassius Waithe 0 0 0 0 0 0
39 Neil Singh 0 0 0 0 0 0
40 Brandon Mohabir 0 0 0 0 0 0
41 Chetram Menoram 0 0 0 0 0 0
42 Anthony Singh 0 0 0 0 0 0
43 Eyon Asrula 0 0 0 0 0 0
44 Amith Kumar 0 0 0 0 0 0
45 Zaheer Ali 0 0 0 0 0 0
46 Avinash Sukhraj 0 0 0 0 0 0
47 Scott Mohammed 0 0 0 0 0 0
48 Vishnudat Parsaram 0 0 0 0 0 0
49 Irshad Ali 0 0 0 0 0 0
50 Gavin Singh 0 0 0 0 0 0
51 Amrit Sarendranauth 0 0 0 0 0 0