# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Zaheer Ali 0 0 0 0 0 0
2 Raymond Isahack 0 0 0 0 0 0
3 Terance Vansertima 0 0 0 0 0 0
4 Amith Kumar 0 0 0 0 0 0
5 Nick Persaud 0 0 0 0 0 0
6 Kishan Banasar (u16) 0 0 0 0 0 0
7 Eyon Asrula 0 0 0 0 0 0
8 Romel Kubair 0 0 0 0 0 0
9 Sham Dhori 0 0 0 0 0 0
10 Fizul Haniff 0 0 0 0 0 0
11 Anthony Singh 0 0 0 0 0 0
12 Steve Ganesh 0 0 0 0 0 0
13 Shankar Dhori 0 0 0 0 0 0
14 Brandon Mohabir 0 0 0 0 0 0
15 Sylvan Samaroo 0 0 0 0 0 0
16 Chetram Menoram 0 0 0 0 0 0
17 Alvin Lalu 0 0 0 0 0 0
18 Cassius Waithe 0 0 0 0 0 0
19 Neil Singh 0 0 0 0 0 0
20 Shabeer Khan 0 0 0 0 0 0
21 Rishi Mohan 0 0 0 0 0 0
22 Amit Balram 0 0 0 0 0 0
23 Nishal Dass 0 0 0 0 0 0
24 Darshanand Parsaram 0 0 0 0 0 0
25 Davsnan Chochan 0 0 0 0 0 0
26 Roy Dhori 0 0 0 0 0 0
27 Anil Kumar 0 0 0 0 0 0
28 Shawn Singh 0 0 0 0 0 0
29 Omesh Singh 0 0 0 0 0 0
30 Devan Dasrath 0 0 0 0 0 0
31 Rick Surajbally 0 0 0 0 0 0
32 Christopher Singh 0 0 0 0 0 0
33 Sheik Parsram 0 0 0 0 0 0
34 Davo Ramsawak 0 0 0 0 0 0
35 Stefan Sukhram 0 0 0 0 0 0
36 Trevain Yusuf 0 0 0 0 0 0
37 Riaz Hussein 0 0 0 0 0 0
38 Raul Juman 0 0 0 0 0 0
39 Deonarine Nerhu 0 0 0 0 0 0
40 Travis Jaglall 0 0 0 0 0 0
41 Ganesh Persaud 0 0 0 0 0 0
42 Amrit Sarendranauth 0 0 0 0 0 0
43 Mark Phagwa 0 0 0 0 0 0
44 Gavin Singh 0 0 0 0 0 0
45 Irshad Ali 0 0 0 0 0 0
46 Navin Paul 0 0 0 0 0 0
47 Vishnudat Parsaram 0 0 0 0 0 0
48 Scott Mohammed 0 0 0 0 0 0
49 Wasim Parsram 0 0 0 0 0 0
50 Avinash Sukhraj 0 0 0 0 0 0
51 Sriram Banasar 0 0 0 0 0 0