# Player Team Matches Batting Bowling Fielding Other MOM # Total
1 Pratik Patel Pf 4 653 0 0 50 1 703
2 Ritesh Patel Pf 4 90 320 80 50 1 540
3 Praveen Kumar Miriyala Blazers 4 270 140 20 50 1 480
4 Rakesh Surapaneni Blazers 4 224 130 50 50 1 454
5 Lalo Patel Pf 4 418 -40 0 0 0 378
6 Kenny Patel Pf 4 286 0 60 0 0 346
7 Tilak Patel Dynamites 2 284 0 30 0 0 314
8 Biplav Bc Mavericks 1 224 40 0 50 1 314
9 Anand Patel Dynamites 2 276 20 0 0 0 296
10 Nileshbhai Chattanooga Csk 4 152 70 20 50 1 292
11 Anil N Blazers 3 0 210 30 50 1 290
12 Safiullah Lodhi Nashville Kings 2 213 0 0 50 1 263
13 Zameeruddin Lodhi Nashville Kings 2 75 150 30 0 0 255
14 Phani Gadde Blazers 4 91 150 10 0 0 251
15 Venkat Phaneendra Blazers 4 124 110 10 0 0 244
16 Veer Punia Csk 4 1 210 30 0 0 241
17 Rupesh Patel Dynamites 2 197 30 0 0 0 227
18 Janka Patel Pf 4 133 60 30 0 0 223
19 Ravi Patel Csk 4 142 60 10 0 0 212
20 Nilesh Bapu P Csk 4 123 20 40 0 0 183
21 Keerthi Vasan Blazers 3 152 0 30 0 0 182
22 Zaheer Lodhi Nashville Kings 2 168 0 10 0 0 178
23 Alam Khan Nashville Kings 2 140 30 0 0 0 170
24 Chandra Karumanchi Blazers 4 0 80 40 50 1 170
25 Dipen Patel Pf 4 66 70 20 0 0 156
26 Irfan Nasim Nashville Kings 2 173 -20 0 0 0 153
27 Srikanth Blazers Blazers 4 126 0 20 0 0 146
28 Devang Patel Csk 4 10 110 20 0 0 140
29 Nillay Patel Dynamites 1 137 0 0 0 0 137
30 Nischal Poluparthi Blazers 3 109 0 20 0 0 129
31 Ramzan Dhanani Ksk 2 97 30 0 0 0 127
32 Faisal Khan Mavericks 3 17 100 10 0 0 127
33 Nithil Reddy Falcons 1 127 0 0 0 0 127
34 Kaushal Patel Nashville Kings 2 116 0 10 0 0 126
35 Ravi Patel Pf 2 111 0 0 0 0 111
36 Ram Etekallapalli Csk 3 54 50 0 0 0 104
37 Abdul Nisar Nashville Kings 2 63 40 0 0 0 103
38 Naseer Lodhi Nashville Kings 2 62 0 40 0 0 102
39 Rakesh Solanki Dynamites 1 0 90 10 0 0 100
40 Vasu Vegi Falcons 1 95 0 0 0 0 95
41 Amit Dyn Dynamites 2 64 0 30 0 0 94
42 Darpan Gset Pf 2 6 80 0 0 0 86
43 Karthick Manoharan Falcons 1 54 0 30 0 0 84
44 Aniket Salver Csk 4 73 0 10 0 0 83
45 Bobby D Dynamites 1 -10 80 10 0 0 80
46 Fakhruddin Lodhi Nashville Kings 2 10 60 10 0 0 80
47 Shailesh C Patel Dynamites 1 0 80 0 0 0 80
48 Harshit Patel Pf 4 58 20 0 0 0 78
49 Parin Patel Ksk 2 13 60 0 0 0 73
50 Hiren Patel Csk 4 1 60 10 0 0 71
51 Vaibhav Mehta Ksk 2 56 0 10 0 0 66
52 Ajay Somisetty Blazers 3 55 0 10 0 0 65
53 Vikram S Ksk 2 53 10 0 0 0 63
54 Mishal Bhai Ksk 1 62 0 0 0 0 62
55 Habiram Blazers Blazers 2 0 60 0 0 0 60
56 Alpesh Patel Dynamites 2 3 40 10 0 0 53
57 Harish Garigi Reddy Blazers 4 33 20 0 0 0 53
58 Tahir Basrai Mavericks 1 70 -20 0 0 0 50
59 Binoy Chaudhary Csk 2 58 -10 0 0 0 48
60 Abid Khan Mavericks 3 58 -10 0 0 0 48
61 Nitesh Patel Dynamites 2 46 0 0 0 0 46
62 Qasim Sheikh Mavericks 1 45 0 0 0 0 45
63 Jagadeesh Vinnakota Falcons 1 45 0 0 0 0 45
64 Ranjith Pongileti Falcons 1 43 0 0 0 0 43
65 Yash Pungliya Falcons 1 7 30 0 0 0 37
66 Prince Patel Csk 1 53 -20 0 0 0 33
67 Qasim Sheikh Mavericks 2 23 0 10 0 0 33
68 Irfan Feroz Mavericks 2 62 -30 0 0 0 32
69 Murali Kolluri Falcons 1 31 0 0 0 0 31
70 Ali Rafi Mavericks 1 0 20 10 0 0 30
71 Nadeem Khan Mavericks 2 29 0 0 0 0 29
72 Akbar Jamal Ksk 2 6 20 0 0 0 26
73 Pragnesh Patel Csk 2 25 0 0 0 0 25
74 Arun V Ksk 2 14 0 10 0 0 24
75 Anand Bonthula Falcons 1 31 -10 0 0 0 21
76 Sunil Patel Dynamites 2 1 20 0 0 0 21
77 Dheeradh Babu Kaleru Mavericks 1 0 20 0 0 0 20
78 Mehul Patel Dynamites 2 0 10 10 0 0 20
79 Karthik Patel Pf 2 0 20 0 0 0 20
80 Bhaswanth M Mavericks 1 0 20 0 0 0 20
81 Param Patel Dynamites 1 9 0 10 0 0 19
82 Shileshbhai(duggie) Vols Csk 2 2 10 0 0 0 12
83 Hemal Patel Pf 1 2 0 10 0 0 12
84 Shahid Iqbal Mavericks 1 1 0 10 0 0 11
85 Ali Abbas Mavericks 1 -10 20 0 0 0 10
86 Pratik 1 Patel Pf 1 0 0 10 0 0 10
87 Pradip Patel Csk 1 8 0 0 0 0 8
88 Nuraj Avon Blazers 2 -4 0 10 0 0 6
89 Divyesh Bhai Ksk 1 5 0 0 0 0 5
90 Kenny Boghani Ksk 1 4 0 0 0 0 4
91 Nimesh Patel Csk 2 4 0 0 0 0 4
92 Ajas Mohammed Mavericks 2 3 0 0 0 0 3
93 Mihir Patel Pf 1 3 0 0 0 0 3
94 Srikanth Chippa Mavericks 1 2 0 0 0 0 2
95 Ashvin Patel Ksk 1 2 0 0 0 0 2
96 Ravi Vattikuti Mavericks 2 1 0 0 0 0 1
97 Shandy Gargeyasa Falcons 1 1 0 0 0 0 1
98 Anoop Srikar Falcons 1 1 0 0 0 0 1
99 Akbar A Mavericks 1 1 0 0 0 0 1
100 Prudhvi Blazers Blazers 1 0 0 0 0 0 0
101 Mit Patel Nashville Kings 2 0 0 0 0 0 0
102 Sohil Lakhani Ksk 1 0 0 0 0 0 0
103 Maulik Shah Csk 2 0 0 0 0 0 0
104 Jagadeesh Gogineni Mavericks 1 0 0 0 0 0 0
105 Sohail Lakhani Ksk 1 0 0 0 0 0 0
106 Asim Munir Mavericks 1 0 0 0 0 0 0
107 Hasan Ismaili Nashville Kings 1 0 0 0 0 0 0
108 Vipul Patel Dynamites 1 0 0 0 0 0 0
109 Kishan Patel Pf 2 0 -20 20 0 0 0
110 Ankur Tiwari Mavericks 1 0 0 0 0 0 0
111 Vinit Sharma Ksk 1 0 0 0 0 0 0
112 Dhruv Patel Pf 1 0 0 0 0 0 0
113 Sajid Boghani Ksk 1 0 0 0 0 0 0
114 Srikar Singaraju Nashville Kings 1 0 0 0 0 0 0
115 Bhupen Patel Dynamites 1 0 0 0 0 0 0
116 Susheel Manne Mavericks 2 -8 0 0 0 0 -8
117 Arif Islam Mavericks 2 -9 0 0 0 0 -9
118 Sachin Patel Pf 1 -10 0 0 0 0 -10
119 Harsh Patel Csk 1 -10 0 0 0 0 -10
120 Gaurav Pat Pf 3 -10 0 0 0 0 -10
121 Adit Harish Mavericks 1 -10 0 0 0 0 -10
122 Shahid Iqbal Mavericks 1 -10 0 0 0 0 -10
123 Salman Cheema Ksk 1 -10 -10 0 0 0 -20
124 Kevin Patel Pf 2 8 -30 0 0 0 -22
125 Karim Boghani Ksk 2 -17 -20 0 0 0 -37
126 Mohammad Fahad Falcons 1 -10 -30 0 0 0 -40