# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Rakesh Solanki Dynamites 8 7 27.0 135 17 7.94 5.00 9.5 0 0 0 10 0
2 Raja Yeruva Nca 8 8 30.4 168 14 12.00 5.48 13.1 0 1 0 19 2
3 Mehul Patel Dynamites 8 8 31.0 176 13 13.54 5.68 14.3 0 0 0 22 0
4 Zaheer Lodhi Nashville Kings 8 8 27.2 195 13 15.00 7.13 12.6 0 1 0 8 7
5 Darpan Gset Pf 8 7 19.0 146 11 13.27 7.68 10.4 0 0 0 17 1
6 Nilesh Bapu P Csk 8 12 34.4 274 11 24.91 7.90 18.9 0 0 0 8 0
7 Ritesh Patel Pf 7 7 25.0 165 10 16.50 6.60 15.0 0 0 0 28 0
8 Kishan Patel Pf 9 9 30.5 211 9 23.44 6.84 20.6 0 0 0 20 0
9 Phani Gadde Blazers 8 8 22.0 191 9 21.22 8.68 14.7 0 1 0 13 2
10 Anand Bonthula Falcons 4 4 16.0 99 8 12.38 6.19 12.0 0 0 0 7 0
11 Anand Patel Pf 8 8 30.0 196 8 24.50 6.53 22.5 0 0 0 14 0
12 Habiram Blazers Blazers 6 6 21.1 145 8 18.12 6.85 15.9 0 0 0 36 0
13 Rakesh Surapaneni Blazers 8 8 29.0 214 8 26.75 7.38 21.8 0 0 0 18 1
14 Janak Patel Pf 9 7 19.5 171 8 21.38 8.62 14.9 0 0 0 5 0
15 Roshan S Nca 3 3 10.3 49 7 7.00 4.67 9.0 0 0 0 1 0
16 Santhosh Raj Nca 5 5 18.1 105 7 15.00 5.78 15.6 0 1 0 10 0
17 Kush Shah Dynamites 9 8 25.0 180 7 25.71 7.20 21.4 0 0 0 13 0
18 Anil N Blazers 8 8 21.0 165 7 23.57 7.86 18.0 0 0 0 16 0
19 Vishal Sharma Ncg 6 5 14.0 115 7 16.43 8.21 12.0 0 1 0 13 1
20 Yash Pungliya Falcons 6 6 16.3 117 6 19.50 7.09 16.5 0 0 0 7 0
21 Pratik Patel Pf 5 4 10.0 71 6 11.83 7.10 10.0 0 0 0 10 0
22 Naseer Lodhi Nashville Kings 5 5 12.0 88 6 14.67 7.33 12.0 0 0 0 5 1
23 Rajasekhar B Falcons 7 7 17.0 131 6 21.83 7.71 17.0 0 0 0 12 1
24 Abdul Nisar Nashville Kings 4 3 7.0 73 6 12.17 10.43 7.0 0 0 0 4 3
25 Fakhruddin Lodhi Nashville Kings 6 6 21.0 102 5 20.40 4.86 25.2 0 0 0 21 1
26 Amit Paul Nashville Kings 2 2 7.0 49 5 9.80 7.00 8.4 0 0 0 2 0
27 Shileshbhai(duggie) Vols Csk 7 6 16.0 125 5 25.00 7.81 19.2 0 0 0 19 0
28 Mitul Bhakta Ncg 6 6 18.0 141 5 28.20 7.83 21.6 0 0 0 28 1
29 Prudhivi Raju Yenda Ncg 5 5 12.0 110 5 22.00 9.17 14.4 0 0 0 2 0
30 Qasim Dyns Dynamites 7 2 2.0 11 4 2.75 5.50 3.0 0 0 0 2 1
31 Deepak Pandey Nca 4 4 13.0 84 4 21.00 6.46 19.5 0 0 0 1 0
32 MBJ Sidhu Gurwinder Nca 6 5 14.0 97 4 24.25 6.93 21.0 0 0 0 16 0
33 Bala Indukuri Nca 3 3 13.0 95 4 23.75 7.31 19.5 0 0 0 9 0
34 Ram Etekallapalli Csk 5 5 13.0 99 4 24.75 7.62 19.5 0 0 0 6 1
35 Jagadeesh Vinnakota Falcons 5 5 12.0 92 4 23.00 7.67 18.0 0 0 0 9 2
36 Tarang Patel Pf 5 3 10.0 79 4 19.75 7.90 15.0 0 0 0 6 0
37 Alpesh Patel Dynamites 8 6 22.0 177 4 44.25 8.05 33.0 0 0 0 13 0
38 Vaibhav Mehta Csk 4 4 13.0 110 4 27.50 8.46 19.5 0 0 0 9 0
39 Binoy Chaudhary Csk 6 6 21.0 180 4 45.00 8.57 31.5 0 0 0 31 3
40 Chandra Karumanchi Blazers 8 8 19.5 182 4 45.50 9.18 29.8 0 0 0 22 1
41 Akifullah Mohammed Nca 4 4 9.0 84 4 21.00 9.33 13.5 0 0 0 12 2
42 Vinod Satti Blazers 7 6 14.0 146 4 36.50 10.43 21.0 0 0 0 28 1
43 Zameeruddin Lodhi Nashville Kings 4 4 15.0 72 3 24.00 4.80 30.0 0 0 0 7 0
44 Ahmed Khan Nashville Kings 4 4 15.0 100 3 33.33 6.67 30.0 0 0 0 9 1
45 Shailesh C Patel Dynamites 2 2 8.0 55 3 18.33 6.88 16.0 0 0 0 2 0
46 Ahsan Plummer Falcons 2 2 6.0 42 3 14.00 7.00 12.0 0 0 0 4 0
47 Sunil Patel Dynamites 6 5 12.0 85 3 28.33 7.08 24.0 0 0 0 6 2
48 Daswanth Ginni Nca 4 4 13.0 94 3 31.33 7.23 26.0 0 0 0 11 1
49 Venkat Galla Nca 3 3 10.0 76 3 25.33 7.60 20.0 0 0 0 10 0
50 Prathamesh Palande Falcons 2 2 6.0 48 3 16.00 8.00 12.0 0 0 0 5 0
51 Bimal Shah Ncg 6 6 17.0 144 3 48.00 8.47 34.0 0 0 0 4 1
52 Bhupen Patel Dynamites 6 5 16.2 139 3 46.33 8.51 32.7 0 0 0 7 0
53 Minhaj Shahid Nashville Kings 4 2 7.0 60 3 20.00 8.57 14.0 0 0 0 1 0
54 Vaasu Vegi Falcons 4 2 4.2 38 3 12.67 8.77 8.7 0 0 0 2 0
55 Irfan Nasim Nashville Kings 5 5 16.0 144 3 48.00 9.00 32.0 0 0 0 8 0
56 Anand Kumar Nashville Kings 4 4 9.0 81 3 27.00 9.00 18.0 0 0 0 9 3
57 Dipen Patel Pf 9 8 21.0 193 3 64.33 9.19 42.0 0 0 0 6 4
58 Jigar Patel Pf 2 2 6.0 58 3 19.33 9.67 12.0 0 0 0 0 1
59 Kartik Gottipati Ncg 6 6 17.0 170 3 56.67 10.00 34.0 0 0 0 27 5
60 Ranjith Pongileti Falcons 7 6 13.0 131 3 43.67 10.08 26.0 0 0 0 2 0
61 Abhishek Gohil Dynamites 1 1 3.0 19 2 9.50 6.33 9.0 0 0 0 0 0
62 Ujwal Reddy Dynamites 4 2 6.0 41 2 20.50 6.83 18.0 0 0 0 6 0
63 Krishna Sistla Ncg 2 2 7.0 62 2 31.00 8.86 21.0 0 0 0 5 0
64 Raj J Patel Falcons 6 4 8.0 71 2 35.50 8.88 24.0 0 0 0 4 0
65 Ajas Mohammed Mavericks 7 6 13.2 119 2 59.50 8.93 40.0 0 0 0 9 2
66 Ravi Patel Csk 4 4 13.0 124 2 62.00 9.54 39.0 0 0 0 12 0
67 Ravi Patel Csk 4 4 11.0 106 2 53.00 9.64 33.0 0 0 0 2 0
68 Sunit Guldas Nca 7 3 5.4 60 2 30.00 10.59 17.0 0 0 0 6 0
69 Ravi Vattikuti Mavericks 6 4 8.1 99 2 49.50 12.12 24.5 0 0 0 8 3
70 Abid Khan Mavericks 5 5 7.0 115 2 57.50 16.43 21.0 0 0 0 24 4
71 Shiv Rana Falcons 7 1 1.0 1 1 1.00 1.00 6.0 0 0 0 0 0
72 Dharmesh Patel Ncg 6 1 1.0 3 1 3.00 3.00 6.0 0 0 0 0 0
73 Susheel Manne Nashville Kings 2 1 2.0 8 1 8.00 4.00 12.0 0 0 0 1 0
74 Rohan Mohite Dynamites 2 1 3.0 13 1 13.00 4.33 18.0 0 0 0 2 0
75 Syed Wasi Dynamites 3 1 2.0 9 1 9.00 4.50 12.0 0 0 0 2 0
76 Chintan Patel Csk 1 1 2.1 10 1 10.00 4.62 13.0 0 0 0 0 0
77 Rishi Pillay Falcons 2 1 3.0 16 1 16.00 5.33 18.0 0 0 0 3 0
78 Vedant Godhamgaonkar Falcons 1 1 3.0 17 1 17.00 5.67 18.0 0 0 0 2 0
79 Chetan Patel Ncg 1 1 2.0 12 1 12.00 6.00 12.0 0 0 0 1 0
80 Praveen Kumar Miriyala Blazers 8 1 4.0 27 1 27.00 6.75 24.0 0 0 0 3 0
81 Prakash Barik Nca 3 2 2.3 17 1 17.00 6.80 15.0 0 0 0 1 0
82 Sharath Srikanth Falcons 1 1 4.0 28 1 28.00 7.00 24.0 0 0 0 3 0
83 Dipen Patel Csk 6 2 4.0 29 1 29.00 7.25 24.0 0 0 0 1 0
84 Srikanth Luckyreddy Nashville Kings 2 2 6.0 44 1 44.00 7.33 36.0 0 0 0 3 0
85 Siddharth Phogat Falcons 3 2 4.0 30 1 30.00 7.50 24.0 0 0 0 3 0
86 Krupal Patel Ncg 2 2 4.0 30 1 30.00 7.50 24.0 0 0 0 1 0
87 Rajesh Koneti Nca 2 2 8.0 61 1 61.00 7.62 48.0 0 0 0 7 0
88 Raghu V Nca 2 2 6.0 48 1 48.00 8.00 36.0 0 0 0 6 0
89 Rupesh Patel Dynamites 8 4 10.0 81 1 81.00 8.10 60.0 0 0 0 8 2
90 Coi Thompson Falcons 1 1 3.0 25 1 25.00 8.33 18.0 0 0 0 2 0
91 Bhanu Ancha Falcons 4 4 11.0 92 1 92.00 8.36 66.0 0 0 0 3 1
92 Sunil Patel Dynamites 4 2 5.0 43 1 43.00 8.60 30.0 0 0 0 1 0
93 Deepak Yadav Nca 3 3 10.0 87 1 87.00 8.70 60.0 0 0 0 4 1
94 Param Patel Dynamites 3 1 3.0 27 1 27.00 9.00 18.0 0 0 0 2 0
95 Ravi Prasad Uppada Ncg 2 1 1.0 10 1 10.00 10.00 6.0 0 0 0 1 0
96 Jignesh Patel Ncg 3 2 2.0 21 1 21.00 10.50 12.0 0 0 0 2 0
97 Akbar A Mavericks 2 2 8.0 87 1 87.00 10.88 48.0 0 0 0 4 0
98 Salik Idrees Mavericks 5 3 7.0 83 1 83.00 11.86 42.0 0 0 0 1 0
99 Reji Bhai Mavericks 4 3 5.0 67 1 67.00 13.40 30.0 0 0 0 8 1
100 Krishna Gavirneni Falcons 2 1 2.0 27 1 27.00 13.50 12.0 0 0 0 2 0
101 Nadeem Khan Mavericks 6 4 6.4 102 1 102.00 15.30 40.0 0 0 0 12 2
102 Neel Patel Pf 2 1 0.1 0 0 0 0.00 0.0 0 0 0 0 0
103 Karthick Manoharan Falcons 1 1 1.0 1 0 0 1.00 0.0 0 0 0 0 0
104 Sharat Vadere Nashville Kings 1 1 2.0 5 0 0 2.50 0.0 0 0 0 0 0
105 Nitesh Patel Dynamites 8 1 2.0 6 0 0 3.00 0.0 0 0 0 0 0
106 Adithya Jaikumar Nca 1 1 1.0 4 0 0 4.00 0.0 0 0 0 3 0
107 Amit Patel Csk 1 1 2.0 8 0 0 4.00 0.0 0 0 0 0 0
108 Nilesh Patel Csk 1 1 2.0 9 0 0 4.50 0.0 0 0 0 1 0
109 Gokul T Sambandam Nca 3 1 1.0 6 0 0 6.00 0.0 0 0 0 0 0
110 Kishan Gottumukkala Nca 1 1 0.2 2 0 0 6.00 0.0 0 0 0 0 0
111 Naren Patel Dynamites 2 1 0.1 1 0 0 6.00 0.0 0 0 0 0 0
112 Siddharth Madhukar Nca 1 1 2.0 13 0 0 6.50 0.0 0 0 0 0 0
113 Ashok Pilla Falcons 2 1 1.0 7 0 0 7.00 0.0 0 0 0 1 0
114 Vipin Ten Mavericks 1 1 2.0 15 0 0 7.50 0.0 0 0 0 0 0
115 Dilawar Khan Nashville Kings 2 2 3.0 23 0 0 7.67 0.0 0 0 0 2 0
116 Amit Dyn Dynamites 2 1 2.0 17 0 0 8.50 0.0 0 0 0 0 0
117 Pratik Patel Pf 2 1 2.0 17 0 0 8.50 0.0 0 0 0 0 0
118 Ajay Somisetty Blazers 8 3 4.0 34 0 0 8.50 0.0 0 0 0 5 0
119 Kirit Patel Pf 2 1 2.0 18 0 0 9.00 0.0 0 0 0 1 1
120 Saif Khan Dynamites 4 2 3.0 29 0 0 9.67 0.0 0 0 0 1 0
121 Jiten Patel Csk 2 1 1.0 10 0 0 10.00 0.0 0 0 0 1 0
122 Arif Islam Mavericks 6 4 11.1 113 0 0 10.12 0.0 0 0 0 9 0
123 Biplav Bc Mavericks 1 1 4.0 41 0 0 10.25 0.0 0 0 0 5 0
124 Parin Patel Csk 5 2 3.0 31 0 0 10.33 0.0 0 0 0 2 0
125 Vishal Patel Dynamites 2 1 2.0 21 0 0 10.50 0.0 0 0 0 0 0
126 Irfan Feroz Mavericks 2 1 3.0 32 0 0 10.67 0.0 0 0 0 5 0
127 Ahsan Zulfiqar Nashville Kings 2 2 5.0 55 0 0 11.00 0.0 0 0 0 5 1
128 Ali Rafi Mavericks 1 1 4.0 44 0 0 11.00 0.0 0 0 0 2 1
129 Nimesh Patel Csk 7 3 6.0 70 0 0 11.67 0.0 0 0 0 3 0
130 Sal Nayab Mavericks 2 2 4.5 57 0 0 11.79 0.0 0 0 0 4 0
131 Tilak Patel Dynamites 9 1 1.2 17 0 0 12.75 0.0 0 0 0 2 0
132 Rahmath Bhai Mavericks 3 3 5.0 64 0 0 12.80 0.0 0 0 0 3 0
133 Santosh Bhai Mavericks 4 4 7.1 93 0 0 12.98 0.0 0 0 0 15 2
134 Faisal Khan Mavericks 4 2 3.0 39 0 0 13.00 0.0 0 0 0 3 0
135 Dheeradh Babu Kaleru Mavericks 3 1 1.0 14 0 0 14.00 0.0 0 0 0 0 1
136 Keerthi Vasan Blazers 7 1 0.2 5 0 0 15.00 0.0 0 0 0 0 0
137 Ashwani T Blazers 2 1 3.0 46 0 0 15.33 0.0 0 0 0 6 1
138 Bonny Patel Csk 1 1 1.0 16 0 0 16.00 0.0 0 0 0 0 0
139 Sneh Patel Mavericks 1 1 0.5 14 0 0 16.80 0.0 0 0 0 0 0
140 Pradip Patel Pf 3 1 0.2 7 0 0 21.00 0.0 0 0 0 1 0
141 Sainath Kanaparthi Ncg 1 1 1.0 22 0 0 22.00 0.0 0 0 0 4 1
142 Lenin Chaturvedi Ncg 2 1 0.1 4 0 0 24.00 0.0 0 0 0 0 0
143 Vishnu Ande Mavericks 2 1 0.1 6 0 0 36.00 0.0 0 0 0 0 0