# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Srinivasan Sundararajan 2 2 1 60 48 60.00 125.00 30 0 0 0 2 0 1 5
2 Sandeep Bollampally 2 1 0 26 13 26.00 200.00 26 0 0 0 1 0 0 3
3 Anil Venkatesh 2 2 0 26 18 13.00 144.44 25 0 0 0 1 0 2 2
4 Cecil Sunder 2 2 1 26 26 26.00 100.00 25 0 0 0 1 0 1 2
5 Vasdev Gullapalli 2 1 0 25 14 25.00 178.57 25 0 0 0 1 0 2 1
6 Ravi Adusumelli 2 2 0 25 18 12.50 138.89 25 0 0 0 1 1 2 1
7 Praveen Rao 2 2 1 20 13 20.00 153.85 15 0 0 0 0 0 2 1
8 Mansoor Ahmad 2 2 0 16 19 8.00 84.21 8 0 0 0 0 0 0 1
9 Sudhir R 2 1 1 16 23 -- 69.57 16 0 0 0 0 0 1 0
10 Fareed Javid 2 1 1 15 12 -- 125.00 15 0 0 0 0 0 0 1
11 Adithyan Chandrasekaran 2 1 0 15 22 15.00 68.18 15 0 0 0 0 0 0 1
12 Vamsikrishnaraju Nadimapalli 2 1 1 9 14 -- 64.29 9 0 0 0 0 0 0 0
13 Abhishek Abhi 2 1 1 8 6 -- 133.33 8 0 0 0 0 0 1 0
14 Ashish Singhal 2 2 1 6 5 6.00 120.00 5 0 0 0 0 0 1 0
15 Vaidyanathan Krishnamoorthy 2 1 0 3 9 3.00 33.33 3 0 0 0 0 0 0 0
16 Sridhar S 1 1 1 1 1 -- 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Satyanarayana Pushadapu 2 1 0 1 8 1.00 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Krishnan Vijayarangan 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pankaj Saluja 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0