# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Adam Khan 0 0 1 0 0 1
2 Aditya Khanolkar 1 0 0 0 0 1
3 Ambuj Singh 1 0 0 0 0 1
4 Waqas Aziz 1 0 0 0 0 1
5 Aaditya Chauhan 0 0 0 0 0 0
6 Abhijith Kulkarni 0 0 0 0 0 0
7 Ajmal Wahab 0 0 0 0 0 0
8 Anil Oruganti 0 0 0 0 0 0
9 Arun Sankar 0 0 0 0 0 0
10 Ashish Singhi 0 0 0 0 0 0
11 Chanukya K 0 0 0 0 0 0
12 Gajendra Joshi 0 0 0 0 0 0
13 Karthik Madur 0 0 0 0 0 0
14 Kavin A 0 0 0 0 0 0
15 Krishan Sharma 0 0 0 0 0 0
16 Maitrik Patel 0 0 0 0 0 0
17 Munish Sharma 0 0 0 0 0 0
18 Nishesh Solanki 0 0 0 0 0 0
19 Varun Juneja 0 0 0 0 0 0
20 Vikram Ghuman 0 0 0 0 0 0
21 Vikrant Bansore 0 0 0 0 0 0