# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Prakash Shukla 2 1 1 0 0 4
2 Alex Patel 0 1 0 0 2 3
3 Amar Shah 2 0 0 0 1 3
4 Jignesh Shah 2 0 0 0 0 2
5 Akshay Patel 1 0 0 0 0 1
6 Arpit Patel 1 0 0 0 0 1
7 Div Sheth 1 0 0 0 0 1
8 Iqbal Mansoori 1 0 0 0 0 1
9 Kaumil Ravalia 1 0 0 0 0 1
10 Nilay Mistry 1 0 0 0 0 1
11 Vikram Tashildar 1 0 0 0 0 1
12 Amit Srivastava 0 0 0 0 0 0
13 Chinmay Oza 0 0 0 0 0 0
14 Chirag Shah 0 0 0 0 0 0
15 Deep Patel 0 0 0 0 0 0
16 Dev Salian 0 0 0 0 0 0
17 Dhruv Pawar 0 0 0 0 0 0
18 Dipesh Shah 0 0 0 0 0 0
19 Priyang Chaudhari 0 0 0 0 0 0
20 Rahul Prakash 0 0 0 0 0 0
21 Shrey Patel 0 0 0 0 0 0
22 Tarang Patel 0 0 0 0 0 0
23 Tej Patel 0 0 0 0 0 0
24 Vijay Arokia Raj 0 0 0 0 0 0
25 Yahya Hassan 0 0 0 0 0 0
26 Zaki Asghar 0 0 0 0 0 0