# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Saqib Kiyani1
 Ahm-yodhaz
1 113 110 0 50 1 273
2 Junaid J1
 Stallions
1 76 110 0 0 0 186
3 Joydeep Mukherjee
 Ahm-yodhaz
1 24 100 0 0 0 124
4 Sunny Sunny Naeemm1
 Stallions
1 78 0 40 0 0 118
5 Mohammad Idrees
 Ahm-yodhaz
1 8 100 0 0 0 108
6 Bilal Khan1
 Ahm-yodhaz
1 -5 100 10 0 0 105
7 Galib Bhai1
 Stallions
1 -10 100 0 0 0 90
8 Tahmoor Sha
 Stallions
1 50 30 10 0 0 90
9 Faiz Khan1
 Ahm-yodhaz
1 44 30 0 0 0 74
10 Abdullah K Bhai
 Stallions
1 -10 60 10 0 0 60
11 Usman Jami1
 Ahm-yodhaz
1 47 0 10 0 0 57
12 Khawaja Jr. Junior
 Stallions
1 21 20 0 0 0 41
13 Gargi Bhogle1
 Ahm-yodhaz
1 -8 0 20 0 0 12
14 Minhaj Bhai1
 Stallions
1 2 10 0 0 0 12
15 Hassam 1
 Stallions
1 11 0 0 0 0 11
16 Muhammad Imran21
 Ahm-yodhaz
1 1 10 0 0 0 11
17 Uzair Bhai1
 Stallions
1 4 0 0 0 0 4
18 Trishul Manoj
 Ahm-yodhaz
1 2 0 0 0 0 2
19 Chandu Bhogle1
 Ahm-yodhaz
1 1 0 0 0 0 1
20 Rashad Khawaj1
 Stallions
1 1 0 0 0 0 1
21 Rohan 1
 Stallions
1 0 0 0 0 0 0
22 Samar Bhai1
 Stallions
1 -7 0 0 0 0 -7
23 Atif Awan1
 Ahm-yodhaz
1 -10 -30 10 0 0 -30