# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Darpan Patel
 Covington Param Veers
3 545 120 20 50 1 735
2 Rishi Bhardwaj
 Atlanta Param Veers
3 335 290 0 0 0 625
3 Vinothkumar Kandaswamy
 Covington Param Veers
3 315 230 20 50 1 615
4 Gavasker Channer
 Atlanta Param Veers
3 393 100 10 50 1 553
5 Sreenath Kolachur
 Shakti
2 250 170 30 50 1 500
6 Jayasarathi Munuswamy
 Covington Param Veers
3 107 280 20 0 0 407
7 Duncan Whatney
 Atlanta Param Veers
3 84 270 0 0 0 354
8 Amit Sood
 Atlanta Thunders
2 271 50 20 0 0 341
9 Sanjeev Saini
 Atlanta Param Veers
3 115 180 40 0 0 335
10 Bhavesh Patel
 Satyam
1 288 0 0 0 0 288
11 Abhishek Maid
 Covington Param Veers
3 242 0 40 0 0 282
12 Amit H Patel
 Atlanta Param Veers
2 175 0 40 50 1 265
13 Sathvik Shetty
 Shakti
2 82 180 0 0 0 262
14 Ankit Patel
 Atlanta Param Veers
3 4 220 30 0 0 254
15 Karthikeyan Dhanapalan
 Covington Param Veers
3 23 220 10 0 0 253
16 Temur Jamshidi
 American
1 241 0 0 0 0 241
17 Nimir Desai
 Covington Param Veers
3 94 120 20 0 0 234
18 Yash Pungliya
 Royal Challengers Atlanta
1 223 0 0 0 0 223
19 Krut Patel
 Atlanta Param Veers
3 -9 230 0 0 0 221
20 Azeem Charania
 Atlanta Thunders
2 75 140 0 0 0 215
21 Sahil Charania
 Atlanta Thunders
2 88 100 20 0 0 208
22 Meet Patel
 Atlanta Thunders
2 198 0 10 0 0 208
23 Mehul Patel
 Satyam
1 -10 190 10 0 0 190
24 Rahul Sg
 Atlanta Param Veers
3 145 0 10 0 0 155
25 Heer Patel
 Atlanta Thunders
2 3 150 0 0 0 153
26 Amit Koul
 J P Gymkhana
1 107 40 0 0 0 147
27 Tulaib Faizy
 Shakti
2 88 40 10 0 0 138
28 Zain A Sayed
 Atlanta Thunders
2 138 0 0 0 0 138
29 Ravi Patel
 Atlanta Thunders
2 16 110 10 0 0 136
30 Amrut Pore
 Covington Param Veers
3 95 10 30 0 0 135
31 Santhosh Kumar
 Shakti
2 42 90 0 0 0 132
32 Renganathan Srinivasa
 Covington Param Veers
2 0 130 0 0 0 130
33 Salman Safi
 Royal Challengers Atlanta
1 57 60 0 0 0 117
34 Jibran A Gul
 American
1 117 -10 0 0 0 107
35 Prashaanth Jagannathan
 Covington Param Veers
1 67 20 20 0 0 107
36 Harsh K Parmar
 Shakti
2 25 60 20 0 0 105
37 Tanmay Parikh
 J P Gymkhana
1 -10 90 20 0 0 100
38 Abbas Safi
 Royal Challengers Atlanta
1 76 10 10 0 0 96
39 Vipul Patel
 Satyam
1 55 40 0 0 0 95
40 Bilal T Mukati
 Shakti
1 66 0 20 0 0 86
41 Hemang Patel
 Atlanta Thunders
2 34 40 10 0 0 84
42 Param Patel
 Atlanta Param Veers
2 46 0 30 0 0 76
43 Rakesh Solanki
 Satyam
1 6 50 20 0 0 76
44 Gautam Mattey
 J P Gymkhana
1 73 0 0 0 0 73
45 Aditya Gudlavalletti
 Shakti
2 73 0 0 0 0 73
46 Darshan Shah
 Atlanta Param Veers
2 52 0 20 0 0 72
47 Raja Shoaib
 Royal Challengers Atlanta
1 78 -10 0 0 0 68
48 Shiv Rana
 Royal Challengers Atlanta
1 63 0 0 0 0 63
49 Jimit Amin
 Atlanta Thunders
2 62 0 0 0 0 62
50 Waheed Chaudhry
 Atlanta Thunders
1 1 30 30 0 0 61
51 Ilham Buharie
 Atlanta Param Veers
3 30 0 30 0 0 60
52 Karthick Manoharan
 Royal Challengers Atlanta
1 10 30 20 0 0 60
53 Raj J Patel
 Satyam
1 37 0 20 0 0 57
54 Anil K Kallamadi
 Covington Param Veers
3 -5 30 30 0 0 55
55 Rutesh Patel
 Shakti
1 45 0 10 0 0 55
56 Sai Rajesh K Puvvala
 Shakti
1 3 40 10 0 0 53
57 Rohan Dabir
 J P Gymkhana
1 2 30 20 0 0 52
58 Abdulmajeed H Khan
 Royal Challengers Atlanta
1 6 20 20 0 0 46
59 Surendranath Gandavaram
 Covington Param Veers
3 23 10 10 0 0 43
60 Pushpesh Bhargava
 J P Gymkhana
1 42 0 0 0 0 42
61 Mohib Siddiqi
 American
1 52 -10 0 0 0 42
62 Alpesh Patel
 Satyam
1 31 10 0 0 0 41
63 Ranjith Pongileti
 Royal Challengers Atlanta
1 40 0 0 0 0 40
64 Milan M Patel
 Atlanta Thunders
2 25 0 10 0 0 35
65 Govind Prakash
 Shakti
1 23 0 10 0 0 33
66 Babar Sherkhan
 American
1 33 0 0 0 0 33
67 Rashid Taj
 American
1 32 0 0 0 0 32
68 Uttam K Panda
 J P Gymkhana
1 31 0 0 0 0 31
69 Dhruv S Patel
 Atlanta Thunders
1 0 0 30 0 0 30
70 Kaushik Bhakta
 Satyam
1 0 10 20 0 0 30
71 Arunesh Mishra
 J P Gymkhana
1 -3 20 10 0 0 27
72 Ahad Tariq
 American
1 6 20 0 0 0 26
73 Sandeep Patel
 Satyam
1 25 0 0 0 0 25
74 Bhupen Patel
 Satyam
1 1 20 0 0 0 21
75 Jagadeesh Vinnakota
 Royal Challengers Atlanta
1 -10 30 0 0 0 20
76 Kamran Riaz
 American
1 9 0 10 0 0 19
77 Hashim Ahmadani
 Shakti
1 9 0 10 0 0 19
78 Karthik Gudlavalletti
 Shakti
2 19 0 0 0 0 19
79 Sachin Pande
 J P Gymkhana
1 8 10 0 0 0 18
80 Rupesh Patel
 Covington Param Veers
1 5 10 0 0 0 15
81 Jeremy De Lima
 Shakti
2 -16 0 30 0 0 14
82 Ankur Krushikar
 Atlanta Param Veers
2 3 0 10 0 0 13
83 Anand Patel
 Satyam
1 22 -10 0 0 0 12
84 Zaid Siddiqui
 American
1 -10 20 0 0 0 10
85 Zohaib Khawaja
 American
1 8 0 0 0 0 8
86 Awais Yasin
 American
1 -3 10 0 0 0 7
87 Aman Malhotra
 J P Gymkhana
1 -5 0 10 0 0 5
88 Chaitanya Guntur
 J P Gymkhana
1 3 0 0 0 0 3
89 Tilak Patel
 Satyam
1 -10 0 10 0 0 0
90 Bhavin Patel
 Covington Param Veers
1 -5 0 0 0 0 -5
91 Nithil Reddy
 Royal Challengers Atlanta
1 -10 0 0 0 0 -10
92 Eswara K Darapureddy
 J P Gymkhana
1 -10 0 0 0 0 -10
93 Saleem Nawar
 Royal Challengers Atlanta
1 -10 0 0 0 0 -10
94 Faiq Gul
 American
1 1 -20 0 0 0 -19