Fielding Stats

Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
1
Gautam Mattey
(J P Gymkhana)
3 6 0 0 0 0 6
2 2 2 0 0 2 1 5
3
Eswara K Darapureddy
(J P Gymkhana)
3 1 2 0 0 1 4
4 2 1 0 1 1 0 3
5 2 3 0 0 0 0 3
6
Pushpesh Bhargava
(J P Gymkhana)
3 3 0 0 0 0 3
7 3 2 0 1 0 0 3
8
Snehal Patel
(Atlanta Lions)
1 3 0 0 0 0 3
9
Vipul Patel
(Satyam)
3 2 0 0 1 0 3
10
Alay Patel
(Atlanta Lions)
1 1 0 1 0 0 2
11
Bhupen Patel
(Satyam)
3 1 0 0 1 0 2
12
Chaitanya Guntur
(J P Gymkhana)
2 2 0 0 0 0 2
13
Fenil Patel
(Indian)
2 2 0 0 0 0 2
14
Hasan Iqbal
(Royal Challengers Atlanta)
1 0 1 0 0 1 2
15
Jayu Patel
(Satyam)
3 0 2 0 0 0 2
16 2 1 0 0 1 0 2
17
Aayush Patel
(Satyam)
3 1 0 0 0 0 1
18
Amit Koul
(J P Gymkhana)
3 1 0 0 0 0 1
19
Anand Patel
(Satyam)
3 1 0 0 0 0 1
20
Ashwin Shivankari
(Georgia Hurricanes)
1 1 0 0 0 0 1
21 2 0 1 0 0 0 1
22
Chirag Patel
(Indian)
2 1 0 0 0 0 1
23
Jimish Thakkar
(Georgia Hurricanes)
1 1 0 0 0 0 1
24
Kaushik Bhakta
(Atlanta Lions)
1 0 1 0 0 0 1
25
Kush Shah
(Satyam)
3 1 0 0 0 0 1
26
Raj Rajani
(The Warriors)
1 1 0 0 0 0 1
27
Raj J Patel
(Indian)
2 1 0 0 0 0 1
28
Rajesh Vinnakota
(J P Gymkhana)
3 0 1 0 0 0 1
29
Shashi Bhakta
(Atlanta Lions)
1 0 1 0 0 0 1
30
Shazal Tahir
(Royal Challengers Atlanta)
1 0 0 1 0 0 1
31
Uttam K Panda
(J P Gymkhana)
3 1 0 0 0 0 1
32
Vasu Verma (Manik)
(Atlanta Lions)
1 1 0 0 0 0 1
33
Viral Pandya
(Atlanta Lions)
1 1 0 0 0 0 1
34
Zaid Siddiqui
(The Warriors)
1 1 0 0 0 0 1
35
Abbas Safi
(Royal Challengers Atlanta)
1 0 0 0 0 0 0
36
Abdulmajeed H Khan
(Royal Challengers Atlanta)
1 0 0 0 0 0 0
37
Akil Sayeed
(The Warriors)
1 0 0 0 0 0 0
38
Akshay Amin
(Indian)
2 0 0 0 0 0 0
39
Alpesh Patel
(Satyam)
3 0 0 0 0 0 0
40
Aman Malhotra
(J P Gymkhana)
1 0 0 0 0 0 0
41
Amol Rajkondawar
(Georgia Hurricanes)
1 0 0 0 0 0 0
42 2 0 0 0 0 0 0
43 1 0 0 0 0 0 0
44
Awais Mushtaq
(Royal Challengers Atlanta)
1 0 0 0 0 0 0
45
Babar Sherkhan
(Royal Challengers Atlanta)
1 0 0 0 0 0 0
46
Baljit Singh
(Georgia Hurricanes)
1 0 0 0 0 0 0
47
Bhanu Paidimukkula
(The Warriors)
1 0 0 0 0 0 0
48 2 0 0 0 0 0 0
49
Dev Ashish
(J P Gymkhana)
1 0 0 0 0 0 0
50
Hadi Khan
(Royal Challengers Atlanta)
1 0 0 0 0 0 0
51
Hiren Patel
(Indian)
2 0 0 0 0 0 0
52
Imran Haider
(The Warriors)
1 0 0 0 0 0 0
53
Irfan Mallik
(The Warriors)
1 0 0 0 0 0 0
54
Jabran Cheema
(The Warriors)
1 0 0 0 0 0 0
55
Karthik Marudur
(J P Gymkhana)
1 0 0 0 0 0 0
56
Ketan Thakkar
(Georgia Hurricanes)
1 0 0 0 0 0 0
57
Kiehnan Shridhran
(The Warriors)
1 0 0 0 0 0 0
58
Mahesh Patel
(Indian)
1 0 0 0 0 0 0
59
Manas Khanna
(Georgia Hurricanes)
1 0 0 0 0 0 0
60
Mehul Patel
(Satyam)
1 0 0 0 0 0 0
61
Mihir Desai
(Atlanta Lions)
1 0 0 0 0 0 0
62
Mitul Bhakta
(Atlanta Lions)
1 0 0 0 0 0 0
63 2 0 0 0 0 0 0
64
Nasir Javaid
(The Warriors)
1 0 0 0 0 0 0
65
Neel Patel
(Satyam)
1 0 0 0 0 0 0
66 1 0 0 0 0 0 0
67
Nirav Mehta
(Atlanta Lions)
1 0 0 0 0 0 0
68
Nitin Jadhav
(Georgia Hurricanes)
1 0 0 0 0 0 0
69
Pramod Pawar
(Georgia Hurricanes)
1 0 0 0 0 0 0
70
Pratik Patel
(Satyam)
1 0 0 0 0 0 0
71
Raghava Budhiraju
(J P Gymkhana)
2 0 0 0 0 0 0
72
Rahul Verma
(Atlanta Lions)
1 0 0 0 0 0 0
73
Ram Maddali
(J P Gymkhana)
3 0 0 0 0 0 0
74
Ranvir Singh
(Georgia Hurricanes)
1 0 0 0 0 0 0
75 1 0 0 0 0 0 0
76
Rizwan Khan
(The Warriors)
1 0 0 0 0 0 0
77
Saad Arij
(Royal Challengers Atlanta)
1 0 0 0 0 0 0
78
Sachin Pande
(J P Gymkhana)
3 0 0 0 0 0 0
79
Salim Lalani
(The Warriors)
1 0 0 0 0 0 0
80
Salman Safi
(Royal Challengers Atlanta)
1 0 0 0 0 0 0
81 1 0 0 0 0 0 0
82
Sarthak Singh
(Georgia Hurricanes)
1 0 0 0 0 0 0
83
Varun Reddy
(J P Gymkhana)
1 0 0 0 0 0 0
84
Vivek Taurani
(Royal Challengers Atlanta)
1 0 0 0 0 0 0
85
Vivek V Kumar
(J P Gymkhana)
2 0 0 0 0 0 0
86
Wasiq Daudi
(Royal Challengers Atlanta)
1 0 0 0 0 0 0
87
Yogendra Chapre
(Georgia Hurricanes)
1 0 0 0 0 0 0
88
Yogesh Bhakta
(Atlanta Lions)
1 0 0 0 0 0 0