Madison Cricket Association (MCA)
Login | Register | Contact Us
CricClubs
Add to Favourites
Youtube Page
2011_MCA League Fielding Records
Fielding Records

Series: 2011_MCA League
Start Date: 06/18/2011

No. Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Praveen K 18 0 8 2 28
2 Prashanth E 14 0 5 1 20
3 Sriharsha K 16 0 3 0 19
4 Preetam G 10 0 8 1 19
5 Balaji G 12 1 2 1 16
6 Bala N 8 3 3 0 14
7 Harish R 4 1 6 0 11
8 Sandeep L 8 0 2 0 10
9 Srikanth S 6 1 3 0 10
10 Suman D 6 2 1 1 10
11 Vijay P 8 0 1 0 9
12 Vijay S 8 1 0 0 9
13 Kamlesh P 6 0 1 2 9
14 Ajit S 6 0 3 0 9
15 Santosh B 8 0 0 0 8
16 Raghavender A 7 0 1 0 8
17 Ashish C 6 0 2 0 8
18 Sankar R 7 0 0 0 7
19 Sateesh T 7 0 0 0 7
20 Arun D 5 2 0 0 7
21 Vijaya Shankar B 5 0 2 0 7
22 Apurva T 4 0 2 1 7
23 Harikrishna S 5 0 1 0 6
24 Babu R 5 0 1 0 6
25 Chaitanya D 5 0 1 0 6
26 Sriram K 5 0 1 0 6
27 Manoj C 4 1 1 0 6
28 Rahul S 4 0 2 0 6
29 Kishore A 4 1 1 0 6
30 Praveen O 2 2 2 0 6
31 Naga S 2 0 4 0 6
32 Kishore G 1 0 5 0 6
33 Subbaiah N 5 0 0 0 5
34 Praneeth G 5 0 0 0 5
35 Nikhil B 4 1 0 0 5
36 Vishnu K 4 0 1 0 5
37 Shravan C 3 0 2 0 5
38 Kali C 3 0 2 0 5
39 Richard C 3 0 2 0 5
40 Sudhakar M 2 0 3 0 5
41 Yogi B 2 2 1 0 5
42 Uthej R 1 0 4 0 5
43 Madhu V 4 0 0 0 4
44 Jigar P 4 0 0 0 4
45 Sajjad S 4 0 0 0 4
46 Santosh L 4 0 0 0 4
47 Vijay S M 4 0 0 0 4
48 Anand S 3 0 1 0 4
49 Pratish S 2 1 1 0 4
50 Kamal B 2 1 1 0 4
51 Ravi Teja K 2 0 2 0 4
52 Vijay K 2 0 2 0 4
53 Bhaskar D 1 0 3 0 4
54 Sukanta G 3 0 0 0 3
55 Jibu C 3 0 0 0 3
56 Praveen N 3 0 0 0 3
57 Vamsi Krishna K 3 0 0 0 3
58 Shiva P 3 0 0 0 3
59 Sathish K 2 0 1 0 3
60 Azhar C 2 0 1 0 3
61 Sanket P 2 0 1 0 3
62 Maruti C 2 0 1 0 3
63 Shashank P 1 0 2 0 3
64 Rajashekar B 2 0 0 0 2
65 Nanda V 2 0 0 0 2
66 Nagaraju B 2 0 0 0 2
67 Aditya P 2 0 0 0 2
68 Uday G 2 0 0 0 2
69 Sheshi Y 2 0 0 0 2
70 Ganga K 2 0 0 0 2
71 Ajay D 2 0 0 0 2
72 Kiran D 2 0 0 0 2
73 Ravinder D 1 0 1 0 2
74 Phani Ganesh E 1 0 1 0 2
75 Deepak K 1 0 1 0 2
76 Gopikrishna S 1 1 0 0 2
77 Suraj S 1 0 1 0 2
78 Niranjan P 1 0 1 0 2
79 Praveen V 1 0 1 0 2
80 Sridhar N 0 1 1 0 2
81 Rajendra T 0 0 2 0 2
82 Praveen P 1 0 0 0 1
83 Siva K 1 0 0 0 1
84 Rock S 1 0 0 0 1
85 Gopi P 1 0 0 0 1
86 Sandeep T 1 0 0 0 1
87 Santosh S 1 0 0 0 1
88 Phanidra P 1 0 0 0 1
89 Pratap A 1 0 0 0 1
90 Partha M 1 0 0 0 1
91 Suneet K 1 0 0 0 1
92 Rajkumar J 1 0 0 0 1
93 Shamim H 1 0 0 0 1
94 Rao Y 1 0 0 0 1
95 Abhinav G 1 0 0 0 1
96 Kunal V 1 0 0 0 1
97 Akarsh K 1 0 0 0 1
98 Jegadeesh T 1 0 0 0 1
99 Sani S 1 0 0 0 1
100 Chandrasekar K 1 0 0 0 1
101 Abdul B 0 1 0 0 1
102 Suman S 0 0 1 0 1
103 Sreedhara G 0 0 1 0 1
104 Arunkumar J 0 1 0 0 1
105 Suresh V 0 0 1 0 1
106 Raghu D 0 0 1 0 1
107 Srinivas R 0 0 1 0 1