Madison Cricket Association (MCA)
Login | Register | Contact Us
CricClubs
Add to Favourites
Youtube Page
2011_MCA League Fielding Records
Fielding Records

Series: 2011_MCA League
Start Date: 06/18/2011

No. Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Praveen K 15 0 7 2 24
2 Preetam G 10 0 8 1 19
3 Sriharsha K 14 0 2 0 16
4 Bala N 8 3 2 0 13
5 Balaji G 11 0 0 0 11
6 Prashanth E 7 0 2 1 10
7 Suman D 6 2 1 1 10
8 Harish R 3 1 5 0 9
9 Santosh B 8 0 0 0 8
10 Sankar R 7 0 0 0 7
11 Ashish C 6 0 1 0 7
12 Vijay S 6 1 0 0 7
13 Ajit S 5 0 2 0 7
14 Harikrishna S 5 0 2 0 7
15 Kamlesh P 5 0 1 1 7
16 Srikanth S 4 1 2 0 7
17 Rahul S 3 0 4 0 7
18 Sateesh T 6 0 0 0 6
19 Raghavender A 5 0 1 0 6
20 Sriram K 5 0 1 0 6
21 Arun D 5 1 0 0 6
22 Sandeep L 5 0 1 0 6
23 Manoj C 4 1 1 0 6
24 Kishore A 4 1 1 0 6
25 Chaitanya D 5 0 0 0 5
26 Babu R 5 0 0 0 5
27 Subbaiah N 5 0 0 0 5
28 Praneeth G 5 0 0 0 5
29 Vijay P 5 0 0 0 5
30 Shravan C 3 0 2 0 5
31 Yogi B 2 2 1 0 5
32 Sudhakar M 2 0 3 0 5
33 Praveen O 2 2 1 0 5
34 Santosh L 4 0 0 0 4
35 Vishnu K 4 0 0 0 4
36 Jigar P 4 0 0 0 4
37 Sajjad S 4 0 0 0 4
38 Vijay S M 4 0 0 0 4
39 Apurva T 3 0 0 1 4
40 Kali C 3 0 1 0 4
41 Ravi Teja K 2 0 2 0 4
42 Pratish S 2 1 1 0 4
43 Richard C 2 0 2 0 4
44 Uthej R 0 0 4 0 4
45 Vamsi Krishna K 3 0 0 0 3
46 Shiva P 3 0 0 0 3
47 Jibu C 3 0 0 0 3
48 Sukanta G 3 0 0 0 3
49 Praveen N 3 0 0 0 3
50 Vijaya Shankar B 2 0 1 0 3
51 Sanket P 2 0 1 0 3
52 Azhar C 2 0 1 0 3
53 Naga S 2 0 1 0 3
54 Maruti C 2 0 1 0 3
55 Sathish K 2 0 1 0 3
56 Nikhil B 2 1 0 0 3
57 Vijay K 2 0 1 0 3
58 Kamal B 1 1 1 0 3
59 Shashank P 1 0 2 0 3
60 Kishore G 1 0 2 0 3
61 Bhaskar D 1 0 2 0 3
62 Rajendra T 0 0 3 0 3
63 Sheshi Y 2 0 0 0 2
64 Ajay D 2 0 0 0 2
65 Ganga K 2 0 0 0 2
66 Uday G 2 0 0 0 2
67 Madhu V 2 0 0 0 2
68 Kiran D 2 0 0 0 2
69 Aditya P 2 0 0 0 2
70 Gopikrishna S 1 1 0 0 2
71 Praveen V 1 0 1 0 2
72 Suraj S 1 0 1 0 2
73 Ravinder D 1 0 1 0 2
74 Sridhar N 0 1 1 0 2
75 Jegadeesh T 1 0 0 0 1
76 Siva K 1 0 0 0 1
77 Gopi P 1 0 0 0 1
78 Niranjan P 1 0 0 0 1
79 Kunal V 1 0 0 0 1
80 Nanda V 1 0 0 0 1
81 Partha M 1 0 0 0 1
82 Shamim H 1 0 0 0 1
83 Praveen P 1 0 0 0 1
84 Rajashekar B 1 0 0 0 1
85 Sandeep T 1 0 0 0 1
86 Phanidra P 1 0 0 0 1
87 Akarsh K 1 0 0 0 1
88 Suneet K 1 0 0 0 1
89 Santosh S 1 0 0 0 1
90 Anand S 1 0 0 0 1
91 Rao Y 1 0 0 0 1
92 Nagaraju B 1 0 0 0 1
93 Deepak K 1 0 0 0 1
94 Chandrasekar K 1 0 0 0 1
95 Abhinav G 1 0 0 0 1
96 Rajkumar J 1 0 0 0 1
97 Rock S 1 0 0 0 1
98 Pratap A 1 0 0 0 1
99 Suresh V 0 0 1 0 1
100 Suman S 0 0 1 0 1
101 Sreedhara G 0 0 1 0 1
102 Raghu D 0 0 1 0 1
103 Abdul B 0 1 0 0 1
104 Arunkumar J 0 1 0 0 1
105 Srinivas R 0 0 1 0 1