Madison Cricket Association (MCA)
Login | Register | Contact Us
CricClubs
Add to Favourites
Youtube Page
2011_MCA League Fielding Records
Fielding Records

Series: 2011_MCA League
Start Date: 06/18/2011

No. Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Praveen K 36 0 16 8 60
2 Sriharsha K 48 0 9 0 57
3 Prashanth E 28 0 15 6 49
4 Bala N 16 6 6 0 28
5 Preetam G 10 0 16 2 28
6 Ajit S 18 0 6 0 24
7 Harish R 8 2 12 0 22
8 Sandeep L 16 0 4 0 20
9 Balaji G 12 2 4 2 20
10 Kamlesh P 12 0 4 4 20
11 Srikanth S 12 2 6 0 20
12 Vijaya Shankar B 10 0 6 0 16
13 Ashish C 12 0 2 0 14
14 Apurva T 4 0 6 3 13
15 Arun D 10 2 0 0 12
16 Vijay P 8 0 4 0 12
17 Rahul S 4 0 8 0 12
18 Vijay S 8 2 0 0 10
19 Raghavender A 7 0 3 0 10
20 Suman D 6 2 1 1 10
21 Praveen O 6 2 2 0 10
22 Naga S 6 0 4 0 10
23 Santosh B 8 0 0 0 8
24 Kali C 6 0 2 0 8
25 Ravi Teja K 4 0 4 0 8
26 Uthej R 3 0 5 0 8
27 Sankar R 7 0 0 0 7
28 Sateesh T 7 0 0 0 7
29 Harikrishna S 5 0 2 0 7
30 Chaitanya D 5 0 2 0 7
31 Nikhil B 4 3 0 0 7
32 Richard C 3 0 4 0 7
33 Kishore G 2 0 5 0 7
34 Babu R 5 0 1 0 6
35 Sriram K 5 0 1 0 6
36 Kishore A 4 1 1 0 6
37 Vijay K 4 0 2 0 6
38 Manoj C 4 1 1 0 6
39 Kamal B 2 2 2 0 6
40 Subbaiah N 5 0 0 0 5
41 Praneeth G 5 0 0 0 5
42 Vishnu K 4 0 1 0 5
43 Shravan C 3 0 2 0 5
44 Anand S 3 0 2 0 5
45 Bhaskar D 2 0 3 0 5
46 Yogi B 2 2 1 0 5
47 Sudhakar M 2 0 3 0 5
48 Sajjad S 4 0 0 0 4
49 Jigar P 4 0 0 0 4
50 Vijay S M 4 0 0 0 4
51 Madhu V 4 0 0 0 4
52 Santosh L 4 0 0 0 4
53 Pratish S 2 1 1 0 4
54 Maruti C 2 0 2 0 4
55 Shiva P 3 0 0 0 3
56 Sukanta G 3 0 0 0 3
57 Vamsi Krishna K 3 0 0 0 3
58 Praveen N 3 0 0 0 3
59 Jibu C 3 0 0 0 3
60 Azhar C 2 0 1 0 3
61 Sathish K 2 0 1 0 3
62 Sanket P 2 0 1 0 3
63 Shashank P 1 0 2 0 3
64 Rajendra T 0 0 3 0 3
65 Kiran D 2 0 0 0 2
66 Nagaraju B 2 0 0 0 2
67 Uday G 2 0 0 0 2
68 Rajashekar B 2 0 0 0 2
69 Aditya P 2 0 0 0 2
70 Sheshi Y 2 0 0 0 2
71 Nanda V 2 0 0 0 2
72 Ajay D 2 0 0 0 2
73 Ganga K 2 0 0 0 2
74 Praveen V 1 0 1 0 2
75 Deepak K 1 0 1 0 2
76 Ravinder D 1 0 1 0 2
77 Gopikrishna S 1 1 0 0 2
78 Niranjan P 1 0 1 0 2
79 Phani Ganesh E 1 0 1 0 2
80 Suraj S 1 0 1 0 2
81 Sridhar N 0 1 1 0 2
82 Sani S 1 0 0 0 1
83 Rock S 1 0 0 0 1
84 Suneet K 1 0 0 0 1
85 Siva K 1 0 0 0 1
86 Rao Y 1 0 0 0 1
87 Sandeep T 1 0 0 0 1
88 Akarsh K 1 0 0 0 1
89 Santosh S 1 0 0 0 1
90 Partha M 1 0 0 0 1
91 Kunal V 1 0 0 0 1
92 Abhinav G 1 0 0 0 1
93 Rajkumar J 1 0 0 0 1
94 Phanidra P 1 0 0 0 1
95 Praveen P 1 0 0 0 1
96 Chandrasekar K 1 0 0 0 1
97 Gopi P 1 0 0 0 1
98 Shamim H 1 0 0 0 1
99 Pratap A 1 0 0 0 1
100 Jegadeesh T 1 0 0 0 1
101 Abdul B 0 1 0 0 1
102 Raghu D 0 0 1 0 1
103 Sreedhara G 0 0 1 0 1
104 Suresh V 0 0 1 0 1
105 Srinivas R 0 0 1 0 1
106 Arunkumar J 0 1 0 0 1
107 Suman S 0 0 1 0 1